Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský kraj zvýši pedagógom platy, ponúka aj ubytovanie pre učiteľov

V rozpočte na rok 2013 Bratislavská župa plánuje na platy učiteľov vyčleniť 300 tis. €, čo je trojnásobne viac ako v tomto roku. Peniaze budú použité na zvýšenie platov všetkým zamestnancom, to je pedagogickým i nepedagogickým, ktorí pôsobia na školách BSK. Financie budú školám prideľované podľa kritérií, napr. podľa kvality školy, výsledkov či schopnosti riaditeľov získať pre školu prostriedky z iných zdrojov. BSK má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 58 stredných škôl. Pracuje na nich 2657 zamestnancov, z toho je 1924 učiteľov.

 
„Urobili sme jeden experimentálny pokus. Od januára sme zvýšili platy riaditeľom škôl v priemere o 14 percent. V rozpočte župy sme na to vyčlenili 100 tis. €. Toto opatrenie smerovalo k tomu, aby riaditelia našli rezervy, úspory a boli motivovaní zvýšiť platy učiteľom. Podľa výsledkov za prvý kvartál sa našimi opatreniami podarilo zvýšiť platy v priemere o 20 € mesačne všetkým zamestnancom na našich školách,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. Začiatkom tohto roka tak bola priemerná mesačná mzda 714 €. V budúcom roku by sa podľa odhadov župy mala táto suma navýšiť v priemere o ďalších 10 €. Župan doplnil, že cieľom je priblížiť mzdy učiteľov priemerným platom v národnom hospodárstve.
 
Kraj spustil v tomto roku aj projekt učiteľských bytov, pričom záujemcom ponúka v súčasnosti ubytovanie v existujúcich zariadeniach. „Mladé rodiny a mladých učiteľov chceme sociálne stabilizovať. V našich internátoch máme v súčasnosti ubytovaných vyše 100 pedagogických a nepedagogických zamestnancov,“ spresnil Pavol Frešo. Zároveň zdôraznil, že kapacity sú ešte voľné. Výška nájomného sa pohybuje od 33 € do 160 € podľa vybavenosti, podmienok a kvality ubytovania.
 
Okrem toho ponúka Bratislavský kraj aj ďalšie výhody, a to príplatok do 50 € pre telocvikárov za mimoškolské športové aktivity. Zapojených je 37 škôl v pôsobnosti BSK. V tomto roku je na projekt rozpočtovaných 18 500 €. Tento projekt realizuje Bratislavský kraj ako jediný spomedzi všetkých žúp.
 
Jednou z hlavných priorít BSK je podľa riaditeľa odboru školstva Romana Csabaya revitalizácia školských areálov, ktoré bude môcť využívať aj verejnosť. Zrevitalizovať by sa mali do konca roka. Prvým takýmto ihriskom bude školský areál pri Strednej priemyselnej škole elektrotechnickej (SPŠE) K. Adlera v Dúbravke, ďalej multifunkčné ihrisko s atletickou dráhou na Gymnáziu A. Einsteina v Petržalke a ihrisko pre pozemný hokej a florbal aj s novým povrchom v telocvični na Gymnáziu L. Novomeského v Ružinove.