Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský samosprávny kraj prehlbuje spoluprácu s Dolným Rakúskom

V hlavnom meste Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko, v Sankt Pöltene, bola dnes podpísaná dohoda o cezhraničnej spolupráci 2015-2019. Signatármi boli predseda krajinskej vlády Spolkovej krajiny Dolné Rakúsko Erwin Pröll, predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, predseda Trnavského samosprávneho kraja Tibor Mikuš a primátor hlavného mesta SR Bratislavy Ivo Nesrovnal.

 
„Niečo tak pekné ako most cez rieku Morava sa uvádza po celej Európe ako referenčný príklad pre cezhraničnú spoluprácu. Nájdete to v mnohých brožúrach, kde sa táto fotografia mostu na bývalej hranici železnej opony ponad rieku Moravu, uvádza ako presný príklad toho, ako Európa má v budúcnosti vyzerať“, povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.

Dohoda o cezhraničnej spolupráci, ktorú dnes podpísali zástupcovia Dolného Rakúska, Bratislavského samosprávneho kraja, Trnavského samosprávneho kraja a mesta Bratislavy,  definovala 11 oblastí spolupráce a je dôležitou súčasťou ďalšieho spoločného rozvoja regiónov, čo  bude viesť k ešte výraznejšiemu prehĺbeniu dobrých susedských vzťahov.
 
Vzájomná spolupráca bude napr. zahŕňať podporu cezhraničnej udržateľnej formy dopravy, kde je hlavnou prioritou príprava a výstavba cyklolávok, teda prepojení cez rieku Morava pre peších a cyklistov ako aj podpora integrovaného dopravného systému. Strategickým projektom BSK v rámci dohody je  rekonštrukcia Malokarpatského osvetového strediska, ktoré je v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Tam chcú partneri vytvoriť kreatívne centrum, ktoré oživí tradície Malokarpatska. Rekonštrukcia je spoločným projektom v oblasti kultúrneho dedičstva.
Cieľom dohody je aj podpora spolupráce vedecko-výskumných inštitúcií a univerzít, rozvíjanie využívania kreatívneho potenciálu cezhraničného regiónu na rozvoj a zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva, zriadiť cezhraničné ekocentrum pre chránené územia na podporu ekoturizmu, ekovýchovy, výmena know-how, ale aj spolupráca odborných organizácií v oblasti ochrany chránených území a ekovýchovy.

Priority BSK v programe Interreg V-A SK-AT 2014-2020 BSK podporuje integrovaný prístup pri implementácií projektov cezhraničnej spolupráce SK-AT.