Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Bratislavský samosprávny kraj sa zúčastnil veľtrhu World Travel Market v Londýne

BSK sa v dňoch 10.-13.novembra 2008 prezentoval na 29. ročníku najprestížnejšieho veľtrhu cestovného ruchu World Travel Market. Aj v tomto roku ponúklo londýnske výstavné centrum Ex Cel počas štyroch dní priestor odborníkom z celého sveta zo všetkých sektorov priemyslu cestovného ruchu. Podujatie navštívilo talkmer 45 tisíc odborníkov z 202 krajín a regiónov sveta.

 
Účasť na WTM je jedinečnou príležitosťou na nadviazanie nových a posilnenie jestvujúcich partnerstiev a kontaktov, zvýšenie medzinárodného povedomia o organizáciách a získanie pozície na trhu. Na sprievodných podujatiach - workshopoch, seminároch, prezentáciách, tlačových konferenciách mali účastníci možnosť získať informácie a najaktuálnejšie poznatky o nových trendoch priemyslu cestovného ruchu.  V tomto roku bolo dôležitou témou svetová finančná kríza a jej dopady na turizmus, ktorou sa zaoberala konferencia WTM Globálne ekonomické fórum. V záveroch fóra boli definovaný súhrn spotrebiteľských trendov v oblasti cestovného ruchu, ktoré rezonujú vo všetkých krajinách - túžba po sociálnej a environmentálnej zodpovednosti, sociálna interakcia, autentické cestovateľské zážitky a uplatňovanie zásad spravodlivého obchodu.  Najlepšie predpoklady na prežitie majú firmy a spoločnosti, ktoré prispôsobia a upravia praktiky obchodovania s produktami a službami podľa uvedených zásad.
 
Bratislavský samosprávny kraj sa predstavil v národnom stánku Slovenskej republiky ako jeden zo 14-tich spoluvystavovateľov Slovenskej agentúry pre cestovný ruch. Záujem odborných návštevníkov - zahraničných predajcov Veľkej Británie, Litvy, USA,Slovinska, Bulharska sa v slovenskom stánku pri informačnom pulte  BSK orientoval na získanie informácií o kraji, na ponuku cestovného ruchu a v rámci nej na možnosti programov pre rodiny s deťmi so zameraním na turistiku a cykloturistiku, prázdninové ubytovanie pre detské skupiny, vinárske podujatia a iné. Návštevníkom BSK ponúkol okrem iných aj nový prospekt Región Bratislava - Kraj na vrchole zlatého trojuholníka a skladačku Výlety.
 
V rámci sprievodných podujatí sa odprezentovali vinárske tradície Malokarpatskej vínnej cesty ako súčasť produktu cestovného ruchu, ukážky zdobenia medovníkov, razenie žetónov pri príležitosti prijatia euromeny na Slovensku, vystúpenie huslistu Dalibora Karvaya s orchestrom Zlaté husle, skupiny Satisfactory a speváka Laca Lučeniča.