Blindfriendly Štvrtok 12. 12. 2019 | Meniny má Otília Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK bude mať nového kontrolóra

Dňa 27. novembra 2007 zvolilo Zastupiteľstvo BSK na mimoriadnom rokovaní Ing. Štefana Marušáka za hlavného kontrolóra BSK.

 
Svoje prihlášky v stanovenej lehote podalo 6 kandidátov, z ktorých jeden nesplnil zákonom určené podmienky. Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja tak volili z piatich kandidátov, do volieb sa prihlásili Ing. Štefan Marušák, Ing. Ján Matula, Ing. Miroslav Mráz, Ing. Ervin Bernáth, a súčasný hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Števove. Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním v dvoch kolách. Z prvého kola, v ktorom ani jeden kandidát nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov – Ing. Marušák a Ing. Mráz.
 
Zastupiteľstvo BSK volí a odvoláva hlavného kontrolóra v zmysle zákona o samosprávnych krajoch na šesťročné funkčné obdobie. V súčasnosti je hlavným kontrolórom Ing. Jaroslav Števove, ktorému funkčné obdobie končí dňom 16. januára 2008. Ing. Štefan Marušák má nárok na uzavretie pracovnej zmluvy so samosprávnym krajom a do funkcie hlavného kontrolóra BSK nastúpi 17. januára 2008.