Blindfriendly Štvrtok 26. 4. 2018 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

BSK bude mať nového kontrolóra

Dňa 27. novembra 2007 zvolilo Zastupiteľstvo BSK na mimoriadnom rokovaní Ing. Štefana Marušáka za hlavného kontrolóra BSK.

 
Svoje prihlášky v stanovenej lehote podalo 6 kandidátov, z ktorých jeden nesplnil zákonom určené podmienky. Poslanci Bratislavského samosprávneho kraja tak volili z piatich kandidátov, do volieb sa prihlásili Ing. Štefan Marušák, Ing. Ján Matula, Ing. Miroslav Mráz, Ing. Ervin Bernáth, a súčasný hlavný kontrolór Ing. Jaroslav Števove. Voľba sa uskutočnila tajným hlasovaním v dvoch kolách. Z prvého kola, v ktorom ani jeden kandidát nezískal potrebnú nadpolovičnú väčšinu hlasov, postúpili dvaja kandidáti s najvyšším počtom hlasov – Ing. Marušák a Ing. Mráz.
 
Zastupiteľstvo BSK volí a odvoláva hlavného kontrolóra v zmysle zákona o samosprávnych krajoch na šesťročné funkčné obdobie. V súčasnosti je hlavným kontrolórom Ing. Jaroslav Števove, ktorému funkčné obdobie končí dňom 16. januára 2008. Ing. Štefan Marušák má nárok na uzavretie pracovnej zmluvy so samosprávnym krajom a do funkcie hlavného kontrolóra BSK nastúpi 17. januára 2008.