Blindfriendly  19. 5. 2019 | Meniny má Gertrúda Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK chce pomôcť dobrovoľným hasičom

Od začiatku prázdnin bolo na Záhorí uhasených niekoľko väčších požiarov. Pri väčšine spolupracovali profesionáli z Hasičského a záchranného zboru Slovenskej republiky aj s dobrovoľníkmi. Práve k dobrovoľným hasičom, no najmä k starostom a primátorom smeruje výzva Bratislavského samosprávneho kraja.

 
„Aj v rámci celého nášho fungovania v Bratislavskej župe plánujeme povzbudiť spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi. Často zameriavajú svoje aktivity len na tú-ktorú obec, z ktorej pochádzajú ale pri takýchto krízových situáciách musia ísť aj mimo obce. Potrebujú spolu trénovať. To je priestor pre Bratislavskú župu, kde by sme chceli týchto dobrovoľných hasičov podporiť,“ povedal župan Pavol Frešo.
 
Najvyššie položky v rozpočte predstavujú pre dobrovoľných hasičov náklady na prevádzku, na presuny k požiarom či ich účasť na cvičeniach. Práve v cvičeniach sa Bratislavská župa rozhodla pomôcť dobrovoľníkom, ktorí pomáhajú profesionálom pri mnohých krízových situáciách. Aby však táto pomoc a spolupráca fungovala presne tak dokonale, ako si to situácia vyžaduje, potrebujú spolu dobrovoľníci s profesionálmi trénovať.
 
To, že koordinácia dobrovoľníkov s profesionálmi je potrebná a vítaná potvrdzujú aj slová podpredsedu Dobrovoľného hasičského zboru zo Stupavy Jozef Ďurovič: „Koordinácia profesionálnych a dobrovoľníckych zložiek záchranného systému je najdôležitejším predpokladom, že ustojíme aj veľké živelné pohromy. Presne sa to ukázalo pri minuloročných povodniach, kedy sme len vďaka dobrej spolupráci predišli obrovským škodám na majetkoch a takisto aj na ľudských životoch.“

Bratislavská župa vyzýva starostov a primátorov, aby rozvíjali spoluprácu s dobrovoľnými hasičmi. Bratislavský samosprávny kraj bude vytvárať podmienky pre ich rozvoj, získavanie skúseností a prehlbovanie spolupráce medzi jednotlivými zbormi. Vďaka tomu sa budú môcť obyvatelia Bratislavskej župy cítiť bezpečnejšie a zároveň sa tým predíde škodám na ich majetku.
„U týchto dobrovoľných hasičov je to naozaj o tom cvičení a o výpomoci obciam, lebo mnohí starostovia nemajú žiadne zdroje, aby tieto cvičenia podporili. Ukazuje sa, že je vždy dôležité, keď sú dobre zohratí a zocvičení, keď už ich treba nasadiť,“ dodal Pavol Frešo.