Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK je proti škrtaniu financií v kohéznej politike v programovom období EÚ 2014-2020

Nové programovacie obdobie a rozpočet Európskej únie na roky 2014-2020 boli hlavné témy, o ktorých v Bruseli diskutovala národná delegácia, medzi nimi aj predseda Bratislavského kraja Pavol Frešo, s podpredsedom Európskej komisie Marošom Šefčovičom a veľvyslancom SR pri EÚ Ivanom Korčokom. V súčasnosti sa totiž na európskej pôde ako aj na národnej úrovni intenzívne diskutuje o ďalšom fungovaní kohéznej politiky Európskej únie po roku 2013, a to aj v súvislosti s prijatím nariadení o štrukturálnych fondoch a negociačným procesom. Do prípravy budúceho programového obdobia EÚ 2014-2020 sa aktívne zapája aj Bratislavský kraj.

 
Podľa Maroša Šefčoviča navrhuje Európska Rada v novom programovom období rozpočtové škrty, zvlášť v kapitole Kohézna politika. Ako ďalej informoval národnú delegáciu, Rada je momentálne naklonená znižovaniu finančných výdavkov pre viac rozvinuté regióny. „Nesúhlasíme s radikálnym škrtaním finančných prostriedkov na kohéznu politiku, pretože tá je hlavným rozvojovým nástrojom Európskej únie pri znižovaní regionálnych rozdielov a nezamestnanosti, podpore malých a stredných podnikov, vedy a výskumu,“ zdôraznil bratislavský župan Pavol Frešo. Názor vyjadril aj 9. októbra na plenárnom zasadnutí Výboru regiónov, kde podporil pripomienky rakúskych regiónov a Bavorska, aby boli prípadné finančné škrty robené lineárne a nie len na vybrané regióny.
 
„Našou prioritou je presadiť, aby aj viac rozvinuté regióny a teda aj subjekty z Bratislavskej župy mohli čerpať finančné prostriedky z fondov Európskej únie. Sústrediť sa chceme na investičné aktivity do základnej infraštruktúry v oblasti školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva, dopravy, energetiky a životného prostredia,“ priblížil bratislavský župan Pavol Frešo. BSK ako jediný slovenský región spadá do inej kategórie regiónov ako ostatné kraje na Slovensku, t.j. do kategórie viac rozvinutých regiónov (HDP viac ako 90% priemeru HDP EÚ27).
 
V budúcom programovom období bude Bratislavský kraj aktívny aj v programoch cezhraničnej spolupráce s Rakúskom a Maďarskom, participovať chce aj s Českou republikou. Župan Pavol Frešo vidí prínos takého pridruženia aj v blízkosti polohy BSK k spoločnej hranici Slovenskej a Českej republiky. Bratislavská župa má navyše nadviazanú zmluvnú spoluprácu s Juhomoravským krajom a rovnako intenzívne spolupracujeme aj s Mestom Brno, a to nielen v rámci spoločných priorít a aktivít regiónu Centrope. „Takáto spolupráca zároveň zabráni podávaniu duplicitných projektov a implementovaniu aktivít v rámci programov cezhraničnej spolupráce,“ dodal Pavol Frešo.