Blindfriendly Streda 29. 1. 2020 | Meniny má Gašpar Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK podporuje Enviropark Pomoravie

Predstavitelia obcí Gajary, Veľké Leváre, Malé Leváre, Kostolište, Jakubov, Studienka a Závod sa rozhodli združiť a realizovať projekty v rámci spoločne prijatej akceptovateľnej a prospešnej stratégie trvalo udržateľného rozvoja.

 
Inštitucionálne činnosť združenia obcí v povodí rieky Morava zabezpečuje nezisková organizácia Enviropark Pomoravie založená a registrovaná v roku 2007. Nezisková organizácia Enviropark Pomoravie má ambíciu pôsobiť ako inštitúcia koordinujúca aktivity mikroregiónu najmä v oblasti obnovy a rozvoja vidieka, tvorby a ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného rozvoja. V Bratislavskom samosprávnom kraji tak môže napríklad úspešne suplovať aktivity, ktoré sa realizujú v oblasti programu Leader v ostatných krajoch Slovenska, zatiaľ čo Bratislavský kraj je z tejto pomoci prakticky vylúčený. Na základe požiadavky zo strany NO dnes poslanci odsúhlasili uzatvorenie Zmluvy o strategickom partnerstve, na základe ktorej BSK poskytne Enviroparku Pomoravie na inštitucionálne dobudovanie a činnosť finančný príspevok vo výške 2,0 mil. Sk.

Hlavná činnosť neziskovej organizácie Enviropark Pomoravie je zameraná na tvorbu a realizáciu rozvojových projektov obcí, ktoré prispejú k realizácii a plneniu cieľov stanovených v strategických dokumentoch na regionálnej, cezhraničnej a miestnej úrovni. Územie, ktoré činnosť organizácie Enviropark Pomoravie pokrýva, má rozlohu 240 km², zaberá cca 28% rozlohy okresu Malacky a žije v ňom cca 14 000 obyvateľov.