Blindfriendly  17. 11. 2019 | Meniny má Klaudia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK rozbieha projekty so Stredoškolským parlamentom pri BSK

Dňa 16. apríla 2008 schválilo Zastupiteľstvo BSK projekt spolupráce BSK a Stredoškolského parlamentu pri BSK (SŠP pri BSK) na rok 2008. Tento krok smeruje k zlepšeniu vzájomnej spolupráce kraja a poslancov SŠP pri BSK, ako aj k zlepšeniu komunikácie priamo so stredoškolskými študentmi.

 
Už minulý rok spolupracoval BSK so Stredoškolským parlamentom, ktorý sa kreoval v októbri pri príležitosti Dní BSK. Poslanci – študenti si spomedzi seba zvolili predsedu SŠP Radoslava Hurdálka zo Pedagogickej a sociálnej akadémie v Bratislave, a tiež Župana na jeden deň – Mareka Chovana z Gymnázia v Malackách.

SŠP sa pravidelne zasadá a rokuje o aktuálnych projektoch, na ktorých participuje BSK ako partner. V januári t.r. sa zástupcovia SŠP zúčastnili na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2008, kde rokovali s predsedom BSK V. Bajanom, ako aj zástupcami partnerského regiónu Mazowietskeho vojvodstva.
Medzi plánované projekty, na ktorých bude BSK intenzívne spolupracovať so Stredoškolským parlamentom, je projekt Medzinárodného dňa detí, ktoré organizuje Bratislavské bábkové divadlo v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Spoločne plánujú aj organizovanie Dní BSK, Najväčšej stužkovej ako aj Informačnej kampane k prijatiu Euro.

Stredoškolský parlament pri BSK v rámci vlastných projektov pomáha handicapovaným prostredníctvom Špeciálnych pracovných kurzov, či našim najmenším – škôlkarom a spoločnými silami so sponzormi im rozjasnia ihriská hravými farbami. 

O spoluprácu prejavili záujem aj predstavitelia divadla Astorka Korzo´90 či niektoré neziskové organizácie, ktoré so Stredoškolským parlamentom plánujú nielen spoločné projekty ale i organizovanie rôznych podujatí.  

Participácia mládeže na živote obce, mesta, či regiónu vychádza z viacerých európskych i medzinárodných dokumentov. Predovšetkým ide o Bielu knihu Európskej komisie, Európsku chartu o participácii mladých ľudí či Európsku chartu informácií pre mládež. Preto BSK podporuje študentov aj formou spolupráce so SŠP pri BSK, pretože naši študenti kreatívnymi nápadmi a intenzívnou prácou veľkou mierou prispievajú k zlepšeniu života v regióne.