Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK sa bude opäť prezentovať na Open Days 2008

Bratislavský samosprávny kraj sa už tradične zúčastní v dňoch 6.-9. októbra 2008 podujatia Open Days 2008, ktoré organizuje Výbor regiónov a Európska komisia v Bruseli.

 
 Podujatie začne pre Bratislavský samosprávny kraj dňa 6. októbra 2008 slávnostným otvorením Dunajskej konferencie, ktorú organizuje zastúpenie spolkovej krajiny Baden-Württemberg v Bruseli. Spoločenská akcia je spojená s prezentáciou 12 podunajských regiónov vrátane Bratislavského samosprávneho kraja v rámci tzv. Dunajského trhu. Hlavnou témou prezentácie, na ktorej bude mať Bratislavský samosprávny kraj vlastný stánok, je prezentovať kraj ako destináciu cestovného ruchu so zameraním na vinárstvo a gastronómiu.
 
Nasledujúci deň sa bude konať workshop na tému „Infraštruktúra v povodí rieky Dunaj,“ na ktorom odzneje príspevok aj za Bratislavský samosprávny kraj – prezentácia projektu „Koncepcia spolupráce regiónov pri priestorovom usporiadaní a rozvoji podunajského regiónu,“ ktorý sa realizuje v rámci spolupráce regiónov pracovného spoločenstva Arge Donauländer.
 
Bratislavsky samosprávny kraj sa bude dňa 7. októbra 2008 taktiež prezentovať v konglomeráte Hlavné mestá a regióny, ktorý v Pražskom dome organizuje seminár vo forme okrúhleho stola na tému „Kohézna politika po roku 2013.“ Partnermi konglomerátu sú Bratislavský samosprávy kraj, Región Ile-de-France, Región Madrid, V-4 holandských miest (Amsterdam, Rotterdam, Haag, Utrecht), Budapešť, Nikózia, Sofia a Praha, ktorá je zároveň lídrom tohto konglomerátu.
 
V rámci diskusie bude za každý partnerský región konglomerátu prítomný 1 zástupca v publiku. Bratislavský samosprávny kraj bude reprezentovať prorektor Univerzity Komenského v Bratislave, MUDr. Peter Osuský,CSc.
 
Sprievodným podujatím Open Days 2008, tak ako každoročne, je Investor’s Café. Bratislavský samosprávny kraj sa zúčastní tohto podujatia už po druhýkrát a spoločne s Univerzitou Komenského v Bratislave bude prezentovať projekt „Excelentná univerzita,“ realizovaný s finančnou podporou z Európskeho sociálneho fondu.