Blindfriendly  26. 1. 2020 | Meniny má Tamara Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK sa poďakoval učiteľom za ich prácu

 Vo štvrtok 27. marca 2008 Bratislavský samosprávny kraj odmenil pedagogických pracovníkov, ktorí pracujú v školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja a svoje vedomosti denne odovzdávajú študentom našich škôl.

 
Slávnostné odovzdávanie ocenení za pedagogickú činnosť sa uskutočnilo pri príležitosti Dňa učiteľov v priestoroch divadla Astorka Korzo ´90, ktoré je tiež v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja. Odmeneným učiteľom predal predseda BSK Vladimír Bajan Diplom a tiež finančnú odmenu.
 
BSK v rámci tohto podujatia spolupracoval aj so Stredoškolským parlamentom pri BSK. Poslanci - študenti a ich spolužiaci sami navrhli kategórie a učiteľov, ktorí by mali byť podľa nich odmenení nielen za ich pedagogickú činnosť, ale i za prístup a novátorský spôsob výučby. Odmenení pedagógovia si prebrali ceny v kategóriách: najlepší riaditeľ, najlepší zástupca riaditeľa, zaslúžilý pedagóg, zaslúžilý učiteľ, najlepší majster odbornej výchovy, najlepší triedny pedagóg, či najlepší koordinátor projektov.
 
Pedagogická činnosť je mimoriadne záslužnou a dôležitou profesiou. Preto aj takýmto spôsobom chce BSK poďakovať učiteľom za ich trpezlivosť a kvalitnú prácu, ktorú mnohí pedagógovia vykonávajú desiatky rokov a pod ich rukami odmaturovali tisícky študentov.
Všetkým oceneným pedagógom, ale aj všetkým ostatným učiteľom pri príležiotosti Dňa učiteľov srdečene gratulujeme !
 
Ocenení pedagógovia:
1. Mgr. Helena Bertaová (ZšaG, Dunajská 13, BA)
Kategória: najlepší predseda predmetovej komisie
2. RNDr. Zuzana Frková (Gymnázium, Grösslingová 18, BA)
Kategória: najlepší predseda predmetovej komisie
3. PaedDr. Slavěna Koštialová (Gymnázium J. Papánka, Vazovova 6, BA)
Kategória: najlepší učiteľ
4. Mgr. Jozef Gerboc, (Športové gymnázium, Ostredková 10, BA)
Kategória: zaslúžilý pedagóg - tréner
5. Mgr. Jarmila Šimková,  (Gymnázium, Hubeného 23, BA)
Kategória: zaslúžilý učiteľ
6. Mgr. Pavol Hason (Gymnázium, Pankúchova 6, BA)
Kategória: najlepší zástupca riaditeľa
7. Mgr. Agnesa Frčová (Gymnázium A. Bernoláka, Lichnerova 69, Senec)
Kategória: najlepší zástupca riaditeľa
8. Ing. Felix Dömény (SPŠS, Fajnorovo nábr. 5, BA)
Kategória: najlepší zástupca riaditeľa
9. RNDr. Jana Černáková  (SPŠE, Zochova 9, BA)
Kategória: zaslúžilý učiteľ
10.Mgr. Želmíra Vrchovinová SPŠE, K. Adlera 5, BA)
Kategória: zaslúžilý učiteľ
11.Radovan Hornáček (SVOŠ, Kostolná 3, Modra)
Kategória: najlepší zástupca riaditeľa
12.PhDr. Daniela Križanová PaSA, Bullova 2, BA)
Kategória: najlepší učiteľ – autor učebníc
13.Ing. Mária Žideková (ZSŠD, Sklenárova 9, BA)
Kategória: najlepší zástupca riaditeľa
14.Ing. Katarína Klimová (ZSŠ potravinárska, Harmincova 1, BA)
Kategória: zaslúžilý pedagóg
15.Libuša Podhradská (ZHA, Mikovíniho 1, BA)
Kategória: najlepší koordinátor projektov
16.Mgr. Viera Šafáriková (SOU, Svätoplukova 2, BA)
Kategória: zaslúžilý učiteľ
17.Jozef Kostka (SOU stavebné, Ružinovská 1, BA)
Kategória: zaslúžilý majster odborného výcviku
18.Bc. Mária Matovičová (SOU obchodné, Na pántoch 9, BA)
Kategória: najlepší majster odbornej výchovy
19.Mikuláš Dušan (SOU strojárske, Vranovská 4, BA)
Kategória: zaslúžilý majster odbornej výchovy
20.Dáša Mudrončíková (Domov mládeže pre SZŠ, Trnavská 2, BA)
Kategória: najlepší vychovávateľ
21.Ing. Rudolf Holenka (SOU strojárske, J. Jonáša 5, BA)
Kategória: zaslúžilý pedagóg
22.Zuzana Andraščíková (SOU obchodné S. Jurkoviča, Sklenárova 1, BA)
Kategória: najlepší triedny učiteľ
23.RNDr. Elena Krajčírová (Gymnázium, Ul. 1. mája 8, Malacky)
Kategória: najlepší pedagóg
24.RNDr. Jela Ceconíková (Gymnázium, Pankúchova 6, BA)
Kategória: najlepší koordinátor projektov
25.Ing. Simona Priecelová (OA, Nevädzová 3, BA)
Kategória: najlepší koordinátor projektov