Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK sa úspešne prezentoval na ITF Slovakiatour 2008

Dňa 17. januára 2008 otvoril Bratislavský samosprávny kraj novú epochu najvýznamnejšieho podujatia tohto druhu na Slovensku, medzinárodný veľtrh cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2008. Do nedele 20. januára 2008 prezentoval BSK v bratislavskej Inchebe nielen možnosti cestovného ruchu v regióne, ale i činnosť a produkty zariadení, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.

 
Expozíciu BSK otvoril predseda BSK Vladimír Bajan spolu s ministerkou pôdohospodárstva SR Zdenkou Kramplovou, podpredsedom parlamentu Viliamom Veteškom a hajtmanom Stredočeského kraja Petrom Bendlom.
 
Na tlačovej konferencii, ktorú usporiadal BSK pre odbornú verejnosť, odznela prezentácia riaditeľky regionálnej rozvojovej agentúry Senec – Pezinok Ľuby Pavlovovej na tému Možnosti financovania projektov v oblasti cestovného ruchu v BSK cez Operačné programy. S prezentáciou na tému Monosti využitia Európskej územnej spolupráce pre BSK v oblasti cestovného ruchu vystúpil riaditeľ odboru regionálneho rozvoja a priestorového plánovania Milan Rajčák.
 
Na expozícií BSK sa zástupcovia oddelenia cestovného ruchu, oddelenia regionálneho rozvoja a priestorového plánovania a regionálnej agentúry Senec – Pezinok prezentovali propagačnými materiálmi a poskytovali návštevníkom informácie o cestovnom ruchu v našom regióne i o projektoch kraja. Na stánku BSK zároveň vystavovali turistickú ponuku aj zahraniční partneri: Stredočeský kraj, Mazowiecke vojvodstvo, Moskovská oblasť a župa Győr-Moson-Sopron.
 
Počas štyroch dní prijal predseda BSK významných hostí nielen z oblasti cestovného ruchu. Stánok BSK poctila svojou návštevou aj prvá dáma SR Silvia Gašparovičová, ktorá si v sprievode predsedu BSK Vladimíra Bajana prezrela i ostatné stánky vystavovateľov.
 
Na tému cestovný ruch diskutoval predseda BSK v rámci stretnutia s pozvanými hosťami, odborníkmi v oblasti cestovného ruchu. Stretnutia sa zúčastnili top manažéri sekcie CR MH SR, Magistrátu hlavného mesta SR Bratislavy, Bratislavskej hotelovej asociácie, Slovenskej asociácie CK a agentúr, Malokarpatskej vínnej cesty, Mestského kultúrneho a informačného strediska v Stupave a mesta Pezinok. Prínosom bolo stretnutie predsedu BSK a riadiacich pracovníkov odboru RR a PP BSK s exekutívou Slovenskej agentúry pre cestovný ruch na ich stánku, kde za účasti zástupcov mesta a BHA prediskutovali témy financovania aktivít SACR v súvislosti s propagáciou Bratislavského kraja.
 
Predseda BSK sa stretol i s poslancami Stredoškolského parlamentu pri BSK, ktorí spoločne so zástupcami Mazowieckeho vojvodstva diskutovali o možnostiach cestovného ruchu u našich poľských susedov i o projektoch Bratislavského samosprávneho kraja.
 
O veselú náladu na stánku BSK sa postarali bábky, ktoré ožili v rukách hercov z Bratislavského bábkového divadla. Návštevníci si mohli pozrieť krátke ukážky z muzikálu Ču-Čin-Čau od známeho slovenského režiséra Jozefa Bednárika a tiež ukážku z Čajkovského baletu Luskáčik, ktorú predviedli dvojmetrové bábky v podaní hercov.
 
Svoju šikovnosť v rámci expozície BSK predviedli aj študenti Školy úžitkového výtvarníctva Jozefa Vydru. Študenti Združenej strednej školy potravinárskej na Harmincovej ulici v Bratislave a Strednej vinársko-ovocinárskej školy v Modre ponúkli návštevníkom gastronomické pochúťky vlastnej výroby i kvalitné víno regiónu.
 
V rámci veľtrhu cestovného ruchu sa s vlastnou expozíciou prezentovali aj SOU lesnícke v Modre – Harmónii a ZSŠ Farského v Bratislave, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK.
 
V tomto roku sa po prvýkrát prezentoval Bratislavský samosprávny kraj v samostatnom stánku ako partnerský región usporiadateľa veľtrhu. Stánok, ktorého dizajn vychádza z loga BSK, symbolizuje 8 okresov kraja a farebne korešponduje s vlajkou a logom regiónu. Veľkorozmerné fotografie umiestnené po obvode konštrukčného plášťa zobrazujú artefakty starobylej histórie, novodobej kultúry a prírody v Bratislavskom kraji. Fotografie predstavujú Hrad Devín, novú budovu SND v hlavnom meste SR Bratislave a vinohradnícke mestečko Svätý Jur.
 
Bratislavský samosprávny kraj sa stal historicky prvým domácim partnerom usporiadateľa veľtrhu ITF Slovakiatour 2008. Odštartoval tým kampaň jednej z prioritných oblastí BSK, ktorou je podpora domáceho cestovného ruchu. Rozvoj cestovného ruchu, jeho produktov a služieb je významným akceleračným faktorom zvyšovania zamestnanosti v regióne Bratislavského kraja, vedie k jeho trvalej udržateľnosti a k zvyšovaniu životnej úrovne obyvateľstva regiónu. Výrazná účasť BSK na tomto veľtrhu prispieva k budovaniu značky Bratislavského kraja ako príťažlivej turistickej destinácie doma i v zahraničí.
 
Viac informácií:
Andrea Orelová
Oddelenie cestovného ruchu
Tel: 02/48264 114