Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK spolupracuje s Ekotopfilmom

Už tradičné podujatie Ekotopfilm, ktoré sa koná každý rok, je medzinárodný festival filmov o trvalo udržateľnom rozvoji. V tomto roku 2009 sa bude konať už 36. ročník festivalu. Je to najstarší filmový festival svojho druhu na svete a získal uznané renomé na celom svete. Podujatie prebieha od roku 1974 a uskutočnilo sa už v Žiline, v Trnave či v Trenčíne.

 
Od roku 2000 sa festival udomácnil v Bratislave, keď záštitu nad podujatím prevzal prezident SR, čo zvýšilo jeho  medzinárodnú prestíž. Minulý rok organizátori pripravili novú aktivitu pod názvom „Ekotopfilm – Tour Slovensko“, kde  mohli občania ostatných regiónov Slovenska vidieť najlepšie filmy z posledného  ročníka.
 
Bratislavský samosprávny kraj spolupracuje s Ekotopfilmom takmer od začiatku vzniku samosprávnych krajov. Práve v týchto dňoch zaslal návrhy do  sprievodného programu festivalu, ktorými by rád prispel k jeho tematickému rozšíreniu.  Medzi navrhnutými námetmi bola napríklad prezentácia aktivít a činností Domovu sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra, ktorý sa vo svojich denných aktivitách klientov venuje problematike životného prostredia, jeho ochrany a rozvoju, a to prostredníctvom výchovnej činnosti podľa záujmov a voľnočasových aktivít (poznávanie fauny a flóry, šetrenie energiami, zveľaďovanie okolia a pod.) Rovnako prejavilo záujem aj združenie Envihike zorganizovať prednášku na tému ekoturizmu.
 
Bratislavský samosprávny kraj sa do sprievodných podujatí zapojil už aj v minulosti. Pravidelne sa zapájal do sprievodného podujatia Pedagogickej konferencie, v roku 2007 sa prezentoval na Ekofóre prednáškou zástupcu OZ Synergia na tému „Systém energetickej závislosti obce s využitím obnoviteľných zdrojov“.  Poslanec Zastupiteľstva  BSK Peter Flaškár predniesol v roku 2008 prednášku na tému „Šanca pre obnoviteľné zdroje energií a udržateľný rozvoj životného prostredia aj v podmienkach BSK.“
 
Vladimír Bajan, ktorý je zároveň členom Čestného prezídia medzinárodného festivalu, tradične každý rok udeľuje Cenu predsedu BSK jednému z víťazných filmov v niektorej z kategórií.
 
Je to tiež pre BSK príležitosť priblížiť  študentom a pedagógom stredných škôl vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti podujatia  venované ekológii, trvalo udržateľnému rozvoju, téme obnoviteľných zdrojov energie, triedenia odpadov, či rešpektu životného prostredia alebo zodpovedné správanie k materskej zemi.
Tento rok sa festival koná v Bratislave od 19. do 23. októbra 2009, ale prehliadku filmov bude možné vidieť v Košiciach ako aj v Prahe v novembri 2009. Podujatie „Ekotopfilm - Tour Slovensko“ opäť umožní občanom krajských miest objaviť vybrané najlepšie filmy v Trnave, v Trenčíne, v Žiline, v Nitre, v Banskej Bystrici a v Prešove.
Viac informácií nájdete na www.ekotopfilm.sk