Blindfriendly Utorok 17. 9. 2019 | Meniny má Olympia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK súčasťou Lisabonskej regionálnej siete

Bratislavský samosprávny kraj sa onedlho stane partnerom siete 13 najrozvinutejších partnerských regiónov Európy. Tento zámer BSK, vstúpiť do Lisabonskej regionálnej siete, schválili poslanci BSK na dnešnom zastupiteľstve.

 
Bratislavský samosprávny kraj oslovil región Emilia-Romagna, jeden zo zakladajúcich členov siete, ktorý ponúkol BSK možnosť vstúpiť do LRN, nakoľko ako jediný región zo Slovenska spĺňa jej požadované kritériá. Oficiálne prijatie nového člena do Lisabonskej regionálnej siete prebieha na jej Valnom zhromaždení (najbližšie bude 3. až 4. júla), na ktorom bude podpísaná Zmluva o partnerstve.  
 
V záujme Lisabonskej regionálnej siete – Lisabon Regions Netwoer (LRN) je realizácia Lisabonskej stratégie, ktorej hlavným cieľom je obnova Európskej únie v ekonomickej a sociálnej oblasti predovšetkým na regionálnej a lokálnej úrovni. Dôvodom vstupu BSK do tejto siete je získavanie informácií pri realizácii Lisabonskej stratégie, podporovanie regionálnych a lokálnych parlamentov pri implementačných procesoch na národnej a európskej úrovni. ďalším dôvodom je vytvorenie európskej platformy pre komunikáciu, príležitosti a výzvy tak, aby reprezentanti regionálnych politík mali možnosť dosahovať lisabonské ciele. Nemenej dôležitá je vzájomná podpora členských regiónov a krajín pri využívaní prostriedkov z fondov EÚ. Prednosťou členstva BSK v tejto sieti  je možnosť participovať na europrojektoch.
 
Lisabonská regionálna sieť je sieťou dobrovoľne sa združujúcich regiónov. Vznikla v marci roku 2004, kedy ju založilo 8 európskych regiónov. V súčasnosti sú partnermi Región Brusel (Belgicko), Región Helsinki (Fínsko), Región Hessen (Nemecko), Lisabon a Tagus Valley (Portugalsko) Región Emilia-Romagna (Taliansko), Región Randstad (Holandsko), Región Stockholm (Švédsko), Región a mesto Riga (Lotyšsko), Slovinsko, Región Sofia (Bulharsko), Región Valencian (Španielsko), West Midlands (Veľká Británia) a Región Wielkopolski (Poľsko).