Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK v novom školskom roku so štipendiami

Študenti stredných škôl v pôsobnosti BSK môžu v nastávajúcom školskom roku žiadať samosprávny kraj o župné štipendiá. Touto formou chce BSK pomáhať študentom s nepriaznivými sociálnymi podmienkami, či motivovať talentovaných mladých ľudí.

 
Štipendiá sú určené pre žiakov, ktorí sa ocitli v hmotnej núdzi, pre športovo nadaných študentov a mladých ľudí, ktorí dosahujú mimoriadne výsledky vo vedomostných súťažiach, stredoškolskej odbornej činnosti a školských predmetových olympiádach. V prípade hmotnej núdze pri splnení podmienok môže kraj poskytnúť príspevok od 1.000,- Sk/mesiac podľa priemerného prospechu žiaka. V prípadoch obzvlášť nepriaznivej sociálnej situácie je možné poskytnúť v príslušnom školskom roku štipendium jednorázovo až do celkovej výšky 30 000,- Sk/školský rok. Výška štipendia pre talentovaných žiakov predstavuje sumu maximálne 10.000,- Sk pre jedného žiaka, pričom celkový objem finančných prostriedkov vyčlenených na tento účel na rok je maximálne 150.000,- Sk. Všetky podmienky udelenia štipendia upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 21/2008 o poskytovaní štipendia Bratislavského samosprávneho kraja na podporu vzdelávania žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.
 
Župné štipendiá schválili krajskí poslanci na júnovom zasadnutí, reagovali tak na návrh samotných študentov, s ktorými kraj spolupracuje prostredníctvom Stredoškolského parlamentu pri BSK.

Súvisiace dokumenty