Blindfriendly  5. 4. 2020 | Meniny má Miroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

BSK získal dotáciu z MPSVR SR na realizáciu projektov v zariadeniach sociálnych služieb

Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s riaditeľmi zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, predložil Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny SR 70 projektov so žiadosťou o dotáciu. MPSVR SR schválilo 52 projektov vo výške poskytnutej dotácie takmer 28,5 mil. Sk.

 
Dotácie budú použité na odstránenie architektonických bariér, nákup a inštaláciu zdvíhacích zariadení na zlepšenie manipulácie s imobilnými klientmi, nákup technológií do stravovacích prevádzok, schodiskových plošín, materiálových vybavení obytných jednotiek. Schválené boli aj projekty na realizáciu aktivít a činností na podporu rozvoja sociálnych zručností klientov.