Blindfriendly Utorok 19. 11. 2019 | Meniny má Alžbeta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Cenné skúsenosti z regionálnej dopravy v Nemecku už aj u nás

Dopravná situácia v Bratislave a jej okolí sa v poslednom období stáva pomerne komplikovanou a je nevyhnutné hľadať nové spôsoby v oblasti jej organizácie. Zamestnanci Odboru dopravy Úradu BSK, Bratislavskej integrovanej dopravy s.r.o. a Regionálnej agentúry Senec – Pezinok sa preto zúčastnili študijnej cesty vo Frankfurte nad Mohanom v rámci projektu, zameraného na nové členské štáty EÚ. Podstatou projektu PIMMS - Management Mobility Systems, ktorý zahŕňa 8 miest z rôznych štátov EÚ a je financovaný programom EÚ – Interreg IIIC, je zvyšovať využívanie manažmentu dopravnej mobility v rámci Európy a šírenie príkladov a postupov dobrej praxe medzi ďalšie mestá so záujmom o túto inovatívnu oblasť.

 
Hosťujúcou inštitúciou bola firma traffiQ, ktorá zodpovedá za celkové riadenie a manažment mestskej a prímestskej dopravy vo Frankfurte a v priľahlom regióne. Odborní pracovníci, reprezentujúci 5 rôznych inštitúcií z oblasti dopravy, objasnili účastníkom inovatívne prístupy v organizácii integrovanej dopravy, jednak v samotnom meste Frankfurt nad Mohanom, ale aj v celom regióne Frankfurt – Rýn - Mohan. Hovorilo sa o využívaní know-how získaného v pilotných projektoch v doprave v každodennej praxi vo všetkých mestách a obciach regiónu ale aj o tom, ako sa získavajú noví cestujúci hromadnou dopravou a udržujú tí starí. Veľmi cenné skúsenosti získali zástupcovia Bratislavského regiónu na tému tendrov na dopravnú obsluhu územia či opatrení na zlepšovanie životného prostredia pri autobusovej preprave. Fankfurtskí kolegovia sa podelili aj s poznatkami o vytváraní podmienok pre cyklistov, so snahami pri znižovaní podielu individuálnej dopravy v centre Frankfurtu či s tým, ako sa venujú dopravnej výchove u malých školákov.
 
A keďže najlepším učením je praktický príklad, manažérka firmy ivm GmbH sa so slovenskými kolegami podelila o nedávnu skúsenosť pri organizovaní hromadnej dopravy počas MS 2006 vo futbale, ktoré sa konali vo Frankfurte. Na základe získaných skúseností vypracovali praktickú príručku situácií, v ktorých sa môže mesto či región z dopravného hľadiska ocitnúť pri organizovaní veľkých športových akcií, ako boli MS vo futbale či pravidelne sa opakujúce 10-dňové oslavy s veľkou návštevnosťou, tzv. Hessentag. Táto problematika je pre Bratislavu veľmi zaujímavá a aktuálna, keďže sa chystá na organizovanie MS v hokeji v r. 2011.
  
Študijná cesta pokračovala exkurziou v dopravnom riadiacom centre, ktoré prostredníctvom kamerového systému, nainštalovaného na najfrekventovanejších križovatkách a miestach v meste, sleduje a v prípade potreby prostredníctvom počítačovo riadeného systému ovláda činnosť semaforov a tým zabezpečuje plynulosť dopravy a predchádzanie neželaným zápcham. Účastníci si vyskúšali jazdu všetkými dostupnými dopravnými prostriedkami hromadnej dopravy - mestskou odhlučnenou električkou, autobusom na biopalivo, midi a mini busmi, zrýchlenými regionálnymi vlakmi či metrom. Zaujímavé bolo i vybavenie zastávok elektronickými tabuľami, automatmi na predaj integrovaných cestovných lístkov, informáciami pre cestujúcich, ako aj vybavenie samotných dopravných prostriedkov vrátane zariadení na dopravu telesne postihnutých cestujúcich.
 
Študijná cesta ponúkla zástupcom BSK, BID a RRA ako jediným predstaviteľom zo Slovenska mnoho inšpiratívnych podnetov, ktoré budú postupne zúročovať pri implementácii koncepcie integrovanej dopravy v Bratislave a v priľahlom regióne.