Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

centrope Summit 2013: Pokračujeme v budovaní silného cezhraničného európskeho regiónu

Predsedovia regiónov a primátori miest centrope chcú pokračovať v budovaní silného cezhraničného európskeho regiónu. Zhodli sa na tom na dnešnom summite zástupcovia štyroch krajín centrope – Slovenska, Českej republiky, Maďarska a Rakúska. V tomto roku sa spolupráca rozvíja prostredníctvom vlastných aktérov, kapacít a zdrojov financovania, t.j. bez podpory Európskej Únie. Toto obdobie, po skončení multilaterálneho projektu Centrope Capacity, vychádza však z desaťročných skúseností, ktoré vytvorili silnú základňu pre širokú sebestačnú spoluprácu partnerov vo všetkých štyroch kľúčových oblastiach.

 
Podľa bratislavského župana Pavla Freša je centrope úspešne rozvíjajúci sa projekt, ktorý nadväzuje na to, čo v histórii bolo veľmi silné. „Voľakedy medzi spomínanými štyrmi krajinami nebola hranica, ale hlavne tam bola tesná spolupráca okolo kultúr a ľudí, ktorí v tomto území žili. Práve na toto nadväzuje projekt Centrope, aby sme sa vrátili k týmto koreňom, ktoré, či sa nám to páči alebo nie, rozbila jednak železná opona, studená vojna či hranice, ktoré tam vyrástli,“ povedal Pavol Frešo.
 
Najdôležitejšou prioritou všetkých partnerov je spoločné plánovanie dopravnej infraštruktúry, pretože vytvára základné podmienky pre rozvoj celého regiónu centrope. „Máme obrovský záujem, aby sme boli napojení na tri ďalšie regióny. Hovorili sme pomerne podrobne o tom, že preferujeme dobudovať spojenia cez Moravu, teda do Angernu a ďalšie, ale aj veľké napojenie, ktoré je pripravené a treba ho dobudovať, to znamená napojenie obchvatu Bratislavy D4 na rakúsku S8,“ priblížil Pavol Frešo. Zástupcovia partnerských krajín hovorili aj o spojeniach medzi Južnou Moravou a Viedňou, o spolupráci pri budovaní železničnej infraštruktúry – projekty, ktoré nadväzujú na TEN-T. Dohodli sa na vytvorení spoločného pracovného výboru a spolupráci v rámci turizmu, tzn. budú promovať regióny aj pod značkou centrope s cieľom prilákať návštevníkov, aby sa tu zdržali a ak už nie priamo na Slovensku, tak aspoň v regióne. Zhodli sa aj na potrebe znalosti a výučby jazykov, ktoré sú v regióne centrope, čo pomôže absolventom škôl uplatniť sa na trhu práce.
 
„Za najvhodnejšie smerovanie pre ďalší vyvážený rozvoj centrope považujem založenie medzinárodného združenia pre územnú cezhraničnú spoluprácu - EZÚS. Takýto spoločný subjekt bude zabezpečovať všetky ciele, ktoré boli postavené v Stratégii centrope 2013+. Zároveň sa stane silným partnerom pre diskusiu s národnými vládami ale rovnako aj v Bruseli,“ doplnil podpredseda Trnavského kraja Jozsef Kvarda. Trnavský samosprávny kraj je jedným zo zakladateľov Európskeho zoskupenia územnej spolupráce (EZÚS) Rába-Dunaj-Váh spolu aj s ďalšími centrope partnermi - maďarskou župou Gyor-Moson-Sopron a župu Komárom-Estergom.
 
Po stretnutí Politickej rady nasledovala verejná konferencia za účasti politikov a odborníkov, panelové diskusie s poprednými politikmi a expertmi z odvetvia vinohradníctva a vinárstva, turizmu a marketingu, ktoré sa zamerali na rozvoj vinohradníctva a vinárstva v regióne Centrope.
 
Najvyšší predstavitelia regiónov sa schádzajú každý rok, aby politicky rozhodli, do čoho sa pustiť. Budúci rok preberá predsedníctvo centrope Česká republika.