Blindfriendly Sobota 22. 2. 2020 | Meniny má Etela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Centrum odborného vzdelávania podporí kvalitnejšiu výučbu v Bratislavskom kraji

Bratislavský samosprávny kraj zlúči dve združené stredné školy potravinárske so sídlami v Bratislave za účelom skvalitniť a zefektívniť výchovno-vzdelávací proces v príslušných študijných a učebných odboroch. Schválili to poslanci Bratislavského samosprávneho kraja na dnešnom rokovaní krajského zastupiteľstva.

 
Zlučovať sa budú Združené stredné školy potravinárske na Farského 9 a na Harmincovej 1 v Bratislave. K rozhodnutiu zlúčiť školy došlo kvôli poklesu žiakov, predovšetkým na ZSŠ Harmincová, kde od roku 2004 rapídne poklesol počet žiakov zapísaných do prvého ročníka. Ďalším, nemenej dôležitým, dôvodom zlúčenia je potreba vytvoriť Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre potravinárstvo, ktoré vznikne na ZSŠ Potravinárskej na Farského 9. Týmto zlúčením bude zabezpečená rovnováha medzi kapacitou stredných škôl potravinárskeho zamerania a potrebami vyplývajúcimi z reálneho počtu absolventov základných škôl. Realizácia prebehne v troch krokoch. Prvým bude vyradenie ZSŠ potravinárskej, Harmincova 1 zo siete stredných škôl a jej následné zrušenie k 31. decembru t.r. Druhým krokom bude zmena a úprava zoznamu učebných a študijných odborov na ZSŠ Potravinárskej Farského 9 a systematizácia zamestnancov k 1. januáru budúceho roka. Posledným, tretím, krokom bude zabezpečenie efektívneho využívania majetku v správe novovzniknutého centra. Výsledkom budú úspory na mzdových prostriedkoch v dôsledku zníženia počtu riadiacich zamestnancov a kumulácie niektorých ekonomicko-prevádzkových pracovných pozícií. Zvýšenie úspor sa očakáva aj v dôsledku zvýšenia efektívnosti výchovno-vzdelávacieho procesu a v neposlednom rade dôjde k zníženiu prevádzkových nákladov. Dôležitým faktorom pre Bratislavský samosprávny kraj je zvýšenie kvality odborného školstva.
 
Zámerom zlučovania škôl a vytvárania centier odborného vzdelávania je koncentrovať výuku jednotlivých študijných odborov. Práve takéto centrá budú schopné pružne reagovať na potreby trhu práce v kontexte celoživotného vzdelávania a budú môcť účinnejšie spolupracovať so zamestnávateľmi na podpore projektov revitalizácie odborného vzdelávania a prípravy.