Blindfriendly Streda 24. 4. 2019 | Meniny má Juraj Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Cez OPBK sa podarilo ukončiť 283 projektov v celkovej sume 67 mil. eur

V rámci Operačného programu Bratislavský kraj (OPBK) sa podarilo ukončiť 283 projektov na regeneráciu miest a obcí, aj na podporu malých a stredných podnikov. Úspešnosť čerpania je 52-percentná. Bratislavská župa bude aj tento rok realizovať viaceré projekty z eurofondov.

 
Štyridsaťpäť projektov sa týka regenerácie sídel, budovania cyklotrás a projektov podporujúcich integrovanú dopravu v kraji v celkovej hodnote 23,2 mil. €. Koncom roka sa cez OPBK otvorili v Pezinku a Senci dva terminály integrovanej dopravy, ktoré slúžia občanom k ľahšiemu prístupu do zamestnania v Bratislave a vyhnú sa tak dopravným zápcham. „Aj v tomto roku budeme intenzívne pokračovať v regenerácií sídel. Realizovať budeme 24 projektov, napr. v obciach Zohor, Studienka, Vlky, Kalinkovo či bratislavské mestské časti Lamač a Vajnory,“ priblížil župan Pavol Frešo. Začne sa s 9 schválenými projektmi na budovanie cyklotrás a náučných chodníkov.
 
Veľkým očakávaním budú výsledky odborného hodnotenia 42 projektov integrovaných stratégií mestských oblastí, kde sa o sumu 14,2 mil. € uchádzajú Bratislavský kraj, mestské časti Bratislavy a všetky tri okresné mestá. „Úspešní žiadatelia ešte tento rok začnú s opravami základných a materských škôl, vybudujú nové komunitné centrá a denné stacionáre pre dôchodcov a tiež zrevitalizujú parky a námestia,“ povedal župan. Projekty verejného sektora sú pod gesciou sprostredkovateľského orgánu na bratislavskej župe, ktorý prijímateľom pomáha s implementáciou a zároveň vykonáva ich kontrolu.
 
Malé a stredné podniky majú v OPBK podporených už 238 projektov v sume 43,8 mil. Eur. Prijímatelia zo súkromného sektora s pomocou eurofondov výrazne obnovili svoje výrobné technológie, znížili energetickú náročnosť a ich výroba ma lepší dopad na životné prostredie. Rovnako mnohí získali nové počítačové, softvérové a komunikačné technológie, čím sa svojom trhu stávajú lepší a konkurencieschopnejší. V roku 2014 by sa malo realizovať ďalších viac ako 70 projektov. Súkromný sektor predkladá svoje projekty na Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, ktorý je zároveň riadiacim orgánom pre OPBK. „Verím, že tieto projekty zlepšia podnikateľské prostredie v Bratislavskej župe, podporia progres technológií a inovácií a vytvoria nové pracovné miesta. Obce a mestá obnovia verejnú infraštruktúru, nové ihriská, chodníky, parky ale aj zateplené školy a škôlky je to, čo občania potrebujú. Všetky tieto opatrenia podporujú lepší život v našom Bratislavskom kraji,“ doplnil Pavol Frešo. Na týchto skúsenostiach chce BSK budovať aj operačný program pre nové programové obdobie 2014-2020. V súčasnosti sa rieši výška alokácie pre územie bratislavskej župy ako aj typ oprávnených projektov.
 
Úlohu sprostredkovateľského orgánu (SO/RO) pre Operačný program Bratislavský kraj (OPBK) pre verejný sektor vykonáva Bratislavská župa od roku 2008 na základe Splnomocnenia Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR.