Blindfriendly Štvrtok 9. 4. 2020 | Meniny má Milena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Chorvátom držíme palce pri vstupe do EU

V dňoch 12. – 14. mája navštívila delegácia BSK vedená predsedom Vladimírom Bajanom a podpredsedom Martinom Kurucom spriatelené regióny v Chorvátsku.

 
Stretli sa so županom Varaždínskej župy Radomirom Čačićom a jeho kolegami, pričom v rozhovoroch dominovali témy pomoci zo strany BSK pri predvstupovom procese do EU, ktorým v súčasnosti Chorvátsko i jeho regióny žijú, ale aj viaceré skúsenosti Varaždínskej župy, ktoré by mohol využiť náš región. Riaditeľka Regionálnej rozvojovej agentúry Pezinok-Senec Ľuba Pavlovová nadviazala zároveň kontakty s predstaviteľmi tamojšej rozvojovej agentúry. Varaždínska župa môže byť inšpiráciou pre BSK v oblasti PPP projektu, ktorý ako prvá v Chorvátsku realizovala a ktorý smeroval do oblasti školstva – v rámci neho sa vybudovala jedna nová škola, zrekonštruovalo a dobudovalo ďalších 22 objektov pre školy a 40 športovísk. Navyše sa v rámci tohto projektu zaviedlo jednosmenné vyučovanie. „Priekopníkom“ je Varaždínska župa aj v oblasti financovania, kde postupuje nimi vytvoreným a realizovaným systémom „Cash poolingu“. Významným prínosom môžu byť aj skúsenosti s budovaním dopravnej infraštruktúry – župan Čačić ako minister dopravy navrhol a realizoval v Chorvátsku systém výstavby diaľnic, ktorý je veľmi úspešný a efektívny. Doterajšie kontakty medzi oboma regiónmi, ktoré doteraz predstavovala najmä výmenná stáž stredoškolákov sa podľa dohody zúčastnených budú naďalej rozvíjať.
 
V Záhrebskej župe delegácia BSK pokračovala v prehlbovaní kontaktov, nadviazaných už v roku 2003. Spolu so županom Stjepanom Kožićom a jeho kolegami sa dohodli na kreovaní pracovných skupín, ktoré budú konkretizovať dohodnuté oblasti spoločného záujmu a navrhovať realizáciu jednotlivých projektov. Pôjde najmä o oblasť čerpania eurofondov, cestovný ruch s dôrazom na vínny turizmus, výmenné stáže študentov, ale aj regionalizmus a decentralizácia ako také. Zmyslom je najmä výmena skúseností, načerpanie inšpirácie a rozširovanie kontaktov. Jedným z prvých konkrétnych výstupov by mohla byť konferencia pre malých a stredných podnikateľov z oboch regiónov. Počas návštevy Záhrabskej župy mali členovia delegácie možnosť zoznámiť sa s podporou župy malým a stredným podnikateľom priamo v prevádzkach niektorých z nich. I keď územno-správne usporiadanie oboch krajín a teda aj regiónov je rôznorodé, majú viacero spoločných či obdobných problémov, ktoré sa dajú riešiť aj využitím skúseností partnerov. Preto obe strany hodnotili krátku pracovnú návštevu za veľmi prospešnú a užitočnú.