Blindfriendly Pondelok 17. 6. 2019 | Meniny má Adolf Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Detská Univerzita Komenského 2008

Detská UK aj toto leto ponúkne zaujímavé prednášky našich i zahraničných univerzitných profesorov, ktorí deťom vo veku od 9 do 14 rokov vytvoria podmienky ako vysokoškolákom.

 
Už 6 ročník detskej UK bude prebiehať každú stredu v letných mesiacoch júl, august. Vznikla v roku 2003 z iniciatívy riaditeľa Divadla Aréna Juraja Kukuru. Organizátormi celého podujatia sú Divadlo Aréna, ktorého zriaďovateľom je Bratislavský samosprávny kraj a Univerzita Komenského.
 
Detská UK tento rok ponúka deťom témy: Prečo euro a nie koruna?, Prečo štát potrebuje zákony?, Prečo sa v opere spieva a prečo sa hudba píše v notách?, Prečo a načo je dobrý magnetizmus?, Prečo niektoré stromy na jeseň ožltnú a iné nie?, Prečo každý nemôže stavať ako chce a čo chce? a iné. Prednášať budú Ing. Ivan Šramko, Prof. JuDr. Miroslav Bělina, CSc., Prof. Miloslav Blahynka, CSc., Doc. RNDr. František Kundračik, CSc., Prof. RDNr. Elena Masarovičová, DrSc., Prof. Štefan Šlachta a iní. Prednášky sa budú konať v Divadle Aréna a v aule UK. Prvá prednáška je spojená s imatrikuláciou študentov a posledná so slávnostnou promóciou absolventov.
 
Podmienkami úspešného absolvovania štúdia je vek dieťaťa a nutnosť absolvovať 6 z 9 prednášok. Počet uchádzačov je limitovaný vzhľadom k obmedzenej kapacite priestorov Divadla Aréna. Účastník musí poslať vyplnenú prihlášku na adresu Divadla Aréna, Viedenská cesta 10, 851 01 Bratislava, alebo priniesť osobne na vrátnicu divadla, prípadne poslať online prihlášku, ktorú nájdete na www.divarena.skwww.duk.sk. Každému účastníkovi bude po zaplatení symbolického registračného poplatku vo výške 500,- Sk pridelené registračné číslo.
 
Pre študentov 6. ročníka detskej UK je nachystaný aj sprievodný program pripravený v spolupráci so Slovenskou národnou galériou (4. až 8. augusta) a Slovenským národným múzeom (18. až 22. augusta). Deti navštívia Národnú radu SR (14. júla a 25. augusta), organizátori tiež pripravili exkurziu trezoru Národnej banky SR, detský architektonický workshop (11. až 15. augusta) a iné sprievodné akcie.
 
Bližšie informácie:
Divadlo Aréna
Viedenská cesta 10, Bratislava www.divarena.sk
Tel.: 02/672 025 57

Súvisiace dokumenty