Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Deviataci majú už len jeden deň

Deviataci majú už len jeden pracovný deň na odovzdanie svojich prihlášok na stredné školy riaditeľom svojich základných škôl. O priazeň deviatakov sa aj tento rok uchádza takmer šesťdesiatka stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja.

 
„Župné školy patria medzi obľúbené, o čom svedčí nielen počet prihlášok, ktorý častokrát násobne prevyšuje počet miest na školách, ale aj každoročná obrovská návšteva podujatia Župné školy v Avione, kde sa naše školy predstavujú. Na stredných odborných školách otvárame v septembri 122 tried, gymnáziá majú pripravených 30 tried pre prvákov a na konzervatóriách to bude 5 tried,“ vyjadril sa predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo.
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 57 stredných škôl, z toho 36 stredných odborných škôl, 2 jazykové školy, 14 gymnázií, 2 konzervatóriá a 3 spojené školy. Tieto otvoria v školskom roku 2016/2017 dovedna 157 tried prvých ročníkov v dennej forme štúdia. Pre uchádzačov o osemročné štúdium na gymnázium ponúka Bratislavská župa 16 tried.
Najväčší záujem je už každoročne o štúdium na osemročných, štvorročných a päťročných gymnáziách(Gymnázium L. Novomeského, Tomášikova 2, Bratislava; Gymnázium, Grösslingová 18, Bratislava; Gymnázium, Pankúchova 6, Bratislava). Na stredných odborných školách prevažuje záujem o odbory zdravotnícke, ekonomické,  elektrotechnické,  pedagogické vedy, umenie a umelecko-remeselná tvorba (Stredná zdravotnícka škola, Záhradnícka 44, Bratislava, SPŠE, Zochova 9, Bratislava; Hotelová akadémia, Mikovíniho 1, Bratislava, Skola úžitkového výtvarníctva Josefa Vydru, Dúbravská cesta 11, Bratislava).
„Od prvého marca funguje v Bratislavskom regióne ďalšie, už siedme, centrum odborného vzdelávania a prípravy, ktoré sa venuje študentom v odboroch osobných služieb. Prax tam teda získavajú študenti a študentky v odboroch kaderník, vlasová kozmetika, kozmetička a vizážistka. Okrem toho, od nového školského roku, Bratislavský samosprávny kraj v spolupráci s Volkswagen Slovakia otvára brány Duálnej akadémie v priestoroch Strednej odbornej školy automobilovej v Devínskej Novej Vsi. Spolu so siedmimi centrami odborného vzdelávania a prípravy, tak Bratislavský samosprávny kraj zodpovedne pripravuje študentov do života podľa reálnych potrieb pracovného trhu,“ vyjadril sa riaditeľ odboru Školstva, mládeže a športu BSK Roman Csabay.