Blindfriendly Sobota 7. 12. 2019 | Meniny má Ambróz Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Diskusiou proti hospodárskej kríze

 Bratislavský samosprávny kraj využíva všetky dostupné prostriedky ako obmedziť následky hospodárskej krízy, ktorá sa odzrkadľujú najmä na nedostatku finančných prostriedkov. Jedným z účinných nástrojov je diskusia so zainteresovanými subjektmi v regióne.

 
 
Bratislavský kraj zorganizoval dnes 15. októbra t.r. na pôde Úradu BSK seminár „Možnosti Európskej únie financovania v programovacom období 2007 – 2013: územie BSK“. Predseda BSK Vladimír Bajan na tejto diskusii privítal čestných hostí mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švédskeho kráľovstva na Slovensku J.E. Mikaela Westerlida a predsedu Slovenskej akadémie vied Prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc.
Cieľom seminára bolo poskytnúť všeobecný prehľad o tom, aké možnosti majú jednotlivé subjekty – najmä mestá a obce - v Bratislavskom kraji pri získavaní európskych finančných prostriedkov formou participácie na projektoch. „Hoci sa oficiálne rokovania pre budúce programovacie obdobie ešte nezačali, vidím v dnešnom stretnutí priestor aj na otvorenie diskusie a na vyjadrenie názorov, ktoré pomôžu pri formulovaní budúcich priorít európskej regionálnej politiky.“ povedal v úvode stretnutie predseda BSK Vladimír Bajan.
Seminár BSK usporiadal v rámci celoeurópskeho podujatia Open Days 2009 – európskeho týždňa regiónov a miest, ktorý každoročne v Bruseli organizujú Výbor regiónov a Európska komisia a ktoré toho roku prilákalo do Bruselu viac ako 7000 účastníkov. BSK patrí spolu s ďalšími regiónmi členských krajín EÚ a ich zastúpeniam v Bruseli medzi tradičných partnerov podujatia. Seminár sa tiež koná v rámci tohtoročného Európskeho týždňa miestnej demokracie, ktorého témou pre tento rok je „Globálna kríza – vysporiadanie sa samospráv s globálnymi výzvami v oblasti financovania“.
 
Na seminári odzneli príspevky mimoriadneho a splnomocneného veľvyslanca Švédskeho kráľovstva na Slovensku J.E. Mikaela Westerlida a predsedu Slovenskej akadémie vied Prof. RNDr. Jaromíra Pastoreka, DrSc. ako aj prezentácie Róberta Konráda zo Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku, Ivany Gubovej z Ministerstva kultúry SR a za BSK vedúcej oddelenia stratégie regionálneho rozvoja Ing. Jarmily Paršovej a Michala Beniača, vedúceho oddelenia teritoriálnej spolupráce. Nájdete ich v prílohe tejto správy.