Blindfriendly Pondelok 24. 2. 2020 | Meniny má Matej Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dnes uplynulo 200. rokov od úmrtia Juraja Fándlyho

 Život a dielo popredného národovca a predstaviteľa generácie bernolákovcov Juraja Fándly sú predmetom dnešnej odbornej konferencie v obci Doľany v okrese Pezinok.

 

Konferencia je súčasťou Národných dní Juraja Fándlyho, ktoré začali včera slávnostnou svätou omšou v Kostole sv. Kataríny v Doľanoch Na spomienkových oslavách sa zúčastnili predstavitelia Bratislavského samosprávneho kraja, cirkevného, spoločenského a politického života. „Ide o významnú osobnosť našich národných dejín, ktorá patrila medzi prvých obhajcov a zástancov kodifikácie spisovného jazyka,“ povedal v príhovore pred Fándlyho rodičovským domom bratislavský župan Pavol Frešo. Ako sa vyjadrila historička PhDr. Zuzana Lopatková z Trnavskej univerzity v Trnave, Juraj Fándly bol všestrannou osobnosťou a jednou z najvýznamnejších postáv nielen prvej fázy slovenského národného obrodenia, ale celého tohto obdobia, v ktorom sa rodil moderný slovenský národ. „Jeho talent a schopnosť uplatniť všetky svoje poznatky v praxi ho predurčili na celoživotnú prácu s veľmi širokým záberom od osvety cez politiku až po jazykovedu. Teologické myslenie a fakt, že bol rímskokatolíckym kňazom, však najvýznamnejšie ovplyvnili jeho myslenie a tvorbu,“ dodala Lopatková.

Spomienkové slávnosti pri príležitosti 200. výročia úmrtia Juraja Fándlyho sa konajú pod záštitou predsedu Bratislavského samosprávneho kraja Pavla Freša a pri príležitosti 10. roku existencie Bratislavského samosprávneho kraja.

Juraj Fándly sa narodil 21. októbra 1750 v Častej pri Trnave. Teologické štúdia skončil v Budíne, po vysvetení sa stal rímskokatolíckym kaplanom v Seredi a roku 1780 farárom v Naháči. Pre svojich dedinských farníkov bol zároveň aj „dedinským apatekárom“ – zelinkárom. Bol nielen ich duchovným vodcom, ale aj učiteľom poľnohospodárstva čoho dôkazom sú diela ako Piľní domajší a poľní hospodár, O úhoroch a včelách, Zelinkár, Slovenskí včelár. Osem zväzkov Hospodára spolu s ostatnými spismi tvorí na vtedajšie pomery celkom obsažnú encyklopédiu poľnohospodárstva určenú pre široké ľudové vrstvy. No je to viac, je to aj výchova roľníka k novému životu, k národnému povedomiu, k ľudskej hrdosti a dôstojnosti, k pracovitosti, k racionálnemu chápaniu života a k demokratickému súžitiu. V týchto textoch Fándly nabáda roľníkov k spoločnému plánovaniu celoročnej práce, lebo vedel, že zdokonaliť hospodárstvo možno len združenými silami. Jeho Dúverná zmlúva medzi mňíchom a diáblom o prvních počátkoch, o starodávních, aj včúlajších premenách reholňíckích sa stala prvým veľkým dielom napísaným v bernolákovskej slovenčine. Juraj Fándly zomrel 7. marca 1811 v Doľanoch - Ompitali, kde je aj pochovaný. Náhrobný pamätník Juraja Fándlyho na doľanskom cintoríne, postavený v r. 1950 pri 200. výročí jeho narodenia, je umiestnený len symbolicky v centrálnej časti, lebo jeho hrob, je dnes neidentifikovateľný.