Blindfriendly Štvrtok 23. 1. 2020 | Meniny má Miloš Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Dni európskeho kultúrneho dedičstva 2009

Na organizácií Dní európskeho kultúrneho dedičstva sa podieľa niekoľko desiatok štátov Európy. Ich cieľom je zachovávať hmotnú európsku kultúru a históriu prostredníctvom sprístupnenia rôznych pamiatok. Slovensko nie je výnimkou. Od 3. do 30. septembra t. r. sa na viacerých miestach konajú odborné semináre, výstavy a exkurzie. V Bratislavskom kraji sa do podujatia zapojili rôzne mestá.

 
V Múzeu Červený kameň sa v piatok koná slávnostné otvorenie Dní európskeho kultúrneho dedičstva. V Jazdiarni sa budú odovzdávať výročné ceny revue Pamiatky a múzeá, v Obrazárni bude vernisáž výstavy Salón výtvarníkov a v Prešovni prebehne slávnostná recepcia.
 
V Malokarpatskom osvetovom stredisku v Modre bude sprístupnená výstava Márie Vořechovej-Vejvodovej. V SNM, taktiež v Modre, sa konajú dve podujatia. V Hornej bráne bude nainštalovaná výstava Heřmana Landsfelda a Alžbety Lansfeldovej. Prierez výrobou keramiky od najstarších čias po súčasnosť bude možné vzhliadnuť v Múzeu SNM na pod názvom Historický fond Slovenskej ľudovej majoliky. Odborný seminár Heřmana Landsfelda prebehne v piatok 4. septembra v SNM-Múzeu Ľudovíta Štúra v Modre. V sobotu 5. septembra sa na Súkenníckej ulici v historickom jadre Modry koná podujatie Slávnosť hliny späté s históriou keramiky a remesiel.
 
Dni európskeho kultúrneho dedičstva sa prekrývajú s oslavami vo Svätom Juri, ktoré sa konajú pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Vo štvrtok tak zahrnuli organizátori Svätojurských slávností do programu výstavu Najnovšie archeologické nálezy zo svätojurského hradiska a predstavenie monografie Svätý Jur – dejiny písané vínom 1209 – 2009. V tento deň sa koná aj slávnostné udeľovanie ceny Europa Nostra pre kultúrne dedičstvo, ktorú získala Academia Istropolitana Nova. Odovzdávanie je spojené s odborným programom.
 
Mesto Pezinok na nedeľu pripravilo Exkurziu po kultúrnych pamiatkach. Účastníci počas dvojhodinovej exkurzie prejdú kultúrne pamiatky evidované v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, niekoľko chránených meštiackych domov, vinohradnícke domy, kláštor a kostol kapucínov, patricijský dom, radnicu a farský kostol. Súčasťou je aj odborný výklad. Zároveň bude prebiehať Deň otvorených dverí v Malokarpatskom múzeu a v Mestskom múzeu. Galéria insitného umenia sprístupní Schaubmarov mlyn a jeho stálu expozíciu. V Galérií insitného umenia v Pezinku si môžete prísť pozrieť výstavu troch insitných umelcov z malokarpatského regiónu Ondreja Šteberla, Jozefa Lackoviča a Dany Polákovej.

Súvisiace dokumenty