Blindfriendly Utorok 25. 2. 2020 | Meniny má Frederik Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Elektronickou aukciou na územný generel dopravy ušetril BSK 20-tisíc eur

Elektronickou aukciou na územný generel dopravy ušetrila Bratislavská župa 20-tisíc eur. Generel dopravy podrobne rozpracuje dopravnú infraštruktúru na území župy z pohľadu jej významu a začlenenia, ako aj z pohľadu predpokladaných smerov vývoja v rámci dopravného rozvoja regiónu.

 
Do aukcie, ktorá prebiehala v piatok, sa zapojili traja záujemcovia. Najvyššia vstupná cena bola v hodnote 63 600 eur, najnižšiu výstupnú cenu 43 340 eur ponúkla firma KPM Consult, a.s. z Brna.
 
„Po našom nástupe na župu sme zaviedli otvorené nakladanie s majetkom kraja. Výsledkom bolo, že sme predávali majetok len cez elektronické aukcie, aby sme získali najlepšiu možnú cenu. Elektronickou aukciou sme obstarávali aj územný generel dopravy a ušetrili sme vyše 20-tisíc eur, čo je skoro tretina z pôvodne plánovanej ceny. Samozrejme, s takýmto výsledkom sme spokojní, keďže sa šetria peniaze kraja,“ zhodnotil župan Pavol Frešo.
 
Ako ďalej Pavol Frešo uviedol, jednou z hlavných priorít župy je vytvoriť optimálne usporiadanie trás a zariadení dopravnej infraštruktúry, ktoré v území zabezpečia koordinovanosť pre trvalo udržateľný rozvoj regiónu. Župan zároveň dodal, že generel dopravy bude podkladom pre spracovávaný územný plán regiónu BSK.
 
Územný generel dopravy bude vypracovaný na základe komplexného rozboru súčasného stavu územia, pri využití jestvujúcich spracovaných územno-plánovacích podkladov. Bude analyzovať zaťaženie komunikácií, zhodnotí ich technický stav, označí kritické miesta na cestách a tiež vyhodnotí dostupnosť jednotlivých územných častí a centier v rámci župy. Dôležitou úlohou generelu dopravy je tiež určenie hlavných smerov rozvoja dopravnej infraštruktúry v regióne. Je potrebné rozpracovať cestnú infraštruktúru, na ktorú sú na území kraja kladené najväčšie prepravné nároky, sústrediť sa bude aj na rozvoj cykloturistických trás, verejnej autobusovej dopravy, železničnej dopravy, integrovanej hromadnej dopravy či leteckej dopravy.