Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Eurofondy pôjdu v BSK aj na dopravu a školy

Do infraštruktúry budú môcť v programovom období 2014-2020 investovať zo štrukturálnych fondov aj viac rozvinuté regióny, medzi ktoré patrí aj Bratislavská župa. Peniaze chce kraj použiť napríklad na investície do integrovanej dopravy a cyklodopravy, modernizácie ciest II. a III. triedy, zariadení sociálnych služieb, materských, základných a stredných škôl či kultúrno-kreatívneho priemyslu. Potvrdili to aj zástupcovia Stáleho zastúpenia SR pri EÚ na stretnutí v Bruseli so župnými poslancami. BSK v Bruseli zastupovali poslanci Tatiana Mikušová, Richard Červienka, István Pomichal, Jana Cigániková, Peter Ágoston a Ildikó Virágová.

 
Župa pretavila dlhoročný lobing do reality a bude môcť čerpať eurofondy aj na investície do infraštruktúry. Podarilo sa to aj vďaka dlhoročným aktivitám Kancelárie BSK v Bruseli a spoločnému lobingu vyspelých regiónov na pôde EÚ. Minulý týždeň Európska komisia schválila tzv. Partnerskú dohodu, v ktorej si Slovensko vymedzuje strategické ciele a investičné priority na obdobie 2014-2020. V balíku je na to vyčlenených 15,3 mld. eur na obdobie 7 rokov. Medzi strategické ciele BSK patrí práve rozvoj infraštruktúry, ale takisto výskum a inovácie či energetická efektívnosť. Jednotlivé operačné programy by mala Európska komisia schváliť na jeseň tohto roku.

Na stretnutí s poslancami Európskeho parlamentu Eduardom Kukanom a Vladimírom Maňkom sa diskutovalo o budúcom usporiadaní európskych inštitúcií ako aj o predsedníctve Slovenska v EÚ v roku 2016 a jeho potenciály pre BSK. Obaja europoslanci zdôraznili, že je to výborná príležitosť na zviditeľnenie a propagáciu Slovenska ale aj jednotlivých regiónov. S veľvyslancom SR pri Belgickom kráľovstve Jánom Kuderjavým sa preberali predovšetkým bilaterálne vzťahy SR s Belgickom. Zástupcovia Stálej delegácie SR pri NATO na čele s veľvyslancom Tomášom Valáškom poslancom predstavili rôzne grantové programy NATO, do ktorých sa môžu zapojiť aj subjekty v BSK. Hovorili aj o aktuálnych bezpečno-politických otázkach, ako napr. o kríze na Ukrajine. Pracovná cesta poslancov bola zavŕšená stretnutím so zástupcom Výboru regiónov, ktorý vyzval na aktívnejšiu participáciu krajov vo Výbore regiónov, ktorého cieľom je presadzovať záujmy regiónov na európskej úrovni. V priestore Výboru regiónov sa zároveň konala ochutnávka malokarpatských vín spolu s vínami partnerských regiónov zo Slovenska, Čiech a Maďarska za účasti distribútorov vín v Belgicku.
 
Cieľom fungovania Kancelárie BSK v Bruseli je využívanie príležitostí, ktoré členstvo v Európskej únii Bratislavskému regiónu poskytuje a pomáha k jeho rozvoju. Zároveň sa zastúpenie BSK snaží o prezentáciu Bratislavského kraja ako turisticky príťažlivej destinácie a regiónu, do ktorého sa oplatí investovať. Každý rok organizuje množstvo podujatí, napr. v máji pripravila podujatie v Bruseli pri príležitosti 10. výročia vstupu SR do EÚ a zapojila sa tiež  v rámci dňa otvorených dverí inštitúcií EÚ - Open Doors, ktorého hlavným zámerom je predstavenie turistického potenciálu, kultúrneho dedičstva a tradícií regiónov. V októbri sa spolu s ďalšími európskymi regiónmi bude prezentovať v rámci týždňa európskych miest a regiónov Open Days. Počas celého roka sa konajú bilaterálne stretnutia k príprave nového programového obdobia 2014-2020 so zástupcami Európskej komisie, Stáleho zastúpenia SR pri EÚ, partnerskými regiónmi Dolné Rakúsko, Praha, Bavorsko a inými.