Blindfriendly Pondelok 14. 10. 2019 | Meniny má Boris Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európska komisia schválila OP Bratislavský kraj

Európska komisia dňa 3.12.2007 schválila Operačný program Bratislavský kraj, v ktorom je na rozvojové priority realizované na území kraja alokovaných 87,0 mil. EUR z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

 
V rámci operačného programu budú podporované 2 prioritné osi - infraštruktúra a vedomostná ekonomika. Riadiacim orgánom pre Operačný program Bratislavský kraj je Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. Úplné znenie operačného programu je dostupné na stránkach ministerstva www.build.gov.sk.