Blindfriendly Piatok 28. 2. 2020 | Meniny má Zlatica Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európska komisia schválila OP Výskum a vývoj

Dňa 28. novembra 2007 schválila Európska komisia Operačný program Výskum a vývoj. Z Operačného programu Výskum a vývoj je pre Bratislavský kraj na roky 2007 - 2013 alokovaných 326, 4 mil. EUR.

 
V tomto OP budú  podporované 2 prioritné osi:
Prioritná os č. 3 - Infraštruktúra výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, zameraná na obnovu technickej infraštruktúry a vybavenosť pracovísk výskumu a vývoja
Prioritná os č. 4 - Podpora výskumu a vývoja v Bratislavskom kraji, zameraná na zvyšovanie kvality výskumných pracovísk a podporu sietí excelentných pracovísk výskumu a vývoja
 
Riadiacim orgánom pre Operačný program výskum a vývoj je Ministerstvo školstva SR a na swebových stránkach www.minedu.sk nájdete celé znenie OP.