Blindfriendly Piatok 21. 2. 2020 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Európskej únii najviac dôverujú Slováci a požadujú viac informácií o jej fungovaní

Európskej únii dôveruje až 70% občanov Slovenskej republiky, čo je najviac zo všetkých členských štátov únie, tvrdí prieskum Eurobarometra*, realizovaný na jeseň minulého roku na reprezentatívnej vzorke bezmála 27000 Európanov, a prezentovaný 27. februára prezidentom Výboru regiónov Lucom Van den Brande a viceprezidentkou Európskej komisie Margot Wallströmovou.

 
V porovnaní so Slovákmi dôveruje únii 58% Čechov, 55% Poliakov a 51% Maďarov, čo je stále viac než 47% občanov, ktorí Bruselu dôverujú v celoeurópskom priemere, prípadne len 25% vo Veľkej Británii. Vysoká dôvera Slovákov k Európskej únii je však zároveň v silnom protiklade s ich najnižšou účasťou pri posledných voľbách do Európskeho parlamentu, na ktorých sa v roku 2004 zúčastnilo len 16,96% oprávnených voličov.
 
Dôvera Slovákov voči Európskej únii tiež ďaleko presahuje dôveru, ktorú majú, podľa rovnakého prieskumu, voči vláde SR (46%). Rovnako aj ich dôvera voči regionálnym a miestnym samosprávam (45%) je  zatiaľ nižšia, než je európsky priemer (50%), a tiež zaostáva napríklad v porovnaní so susedným Rakúskom, kde táto dosahuje až 67%.
 
57% občanov SR sa nazdáva, že predovšetkým regionálne a miestne samosprávy nie sú dostatočne brané do úvahy pri rozhodovaní na európskej úrovni.  V porovnaní s nízkou mierou informovanosti v iných krajinách, až 36% opýtaných Slovákov má aspoň minimálne informácie o Výbore regiónov, ktorý ako poradný orgán Európskej únie zastupuje záujmy regiónov, miest a obcí v rozhodovaní o politikách EÚ. Pritom až 75% opýtaných občanov by privítalo informácie o tom, kto z regionálnych a miestnych zástupcov ich reprezentuje vo Výbore regiónov v Bruseli, a 27% Slovákov očakáva práve od nich informácie o dianí v Európskej únii, čo je dokonca o 3% viac, než obyvateľov, ktorí by tieto informácie očakávali predovšetkým od slovenských europoslancov.
 
Tieto údaje potvrdzujú dôležitosť, ktorú občania SR pripisujú regiónom a mestám, ktoré považujú za dôležitých aktérov politík Európskej únie, a od ktorých zároveň požadujú väčšiu mieru informovania o EÚ. "Regióny a mestá dnes nie sú vždy dostatočne silné na riešenie veľkých problémov, ako je napríklad rastúca imigrácia, či súčasná ekonomická kríza, a ich spolupráca na európskej úrovni je častokrát nevyhnutná. Zároveň však dokážu omnoho efektívnejšie riešiť problémy, na ktoré sú tak Európska únia, ako aj národná vláda,  príliš veľké a príliš vzdialené. Výbor regiónov je zároveň efektívnou platformou na výmenu skúsenosti a nadväzovanie partnerstiev medzi regiónmi a mestami EÚ" tvrdí Milan Belica, predseda Nitrianskeho samosprávneho kraja a zároveň predseda 9-člennej slovenskej delegácie vo Výbore regiónov.
 
Vyhlásenia predsedu VR Luca Van den Brandeho a podpredsedníčky Komisie Margot Wallström k prieskumu Eurobarometra sú uvedené v ich tlačovej správe vydanej 3. marca.