Blindfriendly Štvrtok 2. 4. 2020 | Meniny má Zita Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Fórum o podporovanom bývaní a zamestnávaní

Európska asociácia služieb pre osoby so zdravotným postihnutím v spolupráci s Bratislavským samosprávnym krajom a nadáciou SOCIA organizuje už po druhýkrát Fórum poskytovateľov služieb pre osoby so zdravotným postihnutím. To sa uskutoční v piatok 23. októbra t.r. od 9.00 hod. v rokovacej sále Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej ulici 16 v Bratislave.

 
Tohtoročného témou je Cesta k nezávislému životu. Skúsenosti s podporovaným bývaním a zamestnávaním na Slovensku. Rozprávať o nich budú nielen hostia z Bruselu, ale aj riaditelia a klienti domovov sociálnych služieb, rehabilitačných stredísk a zariadení podporovaného bývania. Za zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti kraja vystúpia Domov sociálnych služieb Hestia s prezentáciou „Nestačí len bývať“, Domov sociálnych služieb a zariadenie podporovaného bývania Merema s témou „Aj my môžeme pracovať“ a Gaudeamus – zariadenie komunitnej rehabilitácie s prezentáciou „Som zdravotne znevýhodnený, ale to nie je problém k naplneniu mojej cesty k plnohodnotnému životu – k nezávislosti“.