Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Frešo: Bratislavský kraj podporuje učiteľov

Poslanci Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja na svojom dnešnom XV. zasadnutí prijali uznesenie, ktorým vyjadrili podporu štrajkujúcim učiteľom. Zároveň žiadajú všetkých ostatných zriaďovateľov, teda vyššie územné celky aj ostatných zriaďovateľov, k podpore pedagogických zamestnancov.

 
„Bez spolupráce s učiteľským stavom nemôžeme docieliť lepšiu kvalitu vzdelávania. Ich štrajk vnímame ako snahu o riešenie celkovej situácie v školstve, v ktorom nejde len o lepšie platové podmienky pedagogických zamestnancov“, uviedol Pavol Frešo, bratislavský župan krátko po hlasovaní poslancov BSK. Tí vyjadrili štrajkujúcim učiteľom podporu a Bratislavský samosprávny kraj je tak prvou samosprávou, ktorá podporila prebiehajúci štrajk učiteľov.
 
„Majú na to právo. Práve preto sme vyzývali všetkých zriaďovateľov, čiže obce, mestá, aby nebránili ľuďom v tomto štrajku a potrebovali sme to vyjadriť aj uznesením, ktoré má väčšiu váhu. Vyzývame nielen Bratislavský samosprávny kraj, ale aj všetky VÚC v rámci celého Slovenska, aby nebránili týmto štrajkom a aby sa nešikanovalo, lebo sme dostali aj takéto informácie. Nie v rámci BSK, ale z ostatných krajov, že tam prebieha nejaká šikana. Ak je to pravda, tak vyzývame, aby bol  voľný priebeh tomu štrajku,“ vyjadrila sa podpredsedníčka Bratislavského samosprávneho kraja Alžbeta Ožvaldová, ktorá je zodpovedná za oblasť školstva.
 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja schválilo uznesenie v nasledovnom znení:
„Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja vyjadruje plnú podporu štrajkujúcim učiteľom nielen v školách v zriaďovateľskej pôsobnosti , ale vo všetkých Krajoch. Vyzývame aj ostatné VÚC a ostatných zriaďovateľov, aby podporili legitímne požiadavky učiteľov a nedopustili prípadné obmedzovanie vedenia a učiteľov štrajkujúcich škôl.
Takýmto spôsobom sme tlmočili svoj postoj smerom k ostatným samosprávam. Aj tí, ktorí nesúhlasia so štrajkom, by nemali brániť v aktivitách učiteľov, na ktoré majú legitímne právo“, doplnil bratislavský župan Pavol Frešo.
„K dnešnému dňu je do štrajku zapojených 24 škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK, 1 škola je zatvorená úplne, tam štrajkujú úplne všetci učitelia. Na ostatných školách prebieha režim, ktorý je nastavený počtom zapojených pedagógov. Celkový počet pedagógov zapojených do štrajku je 305 na našich školách“, uzavrel Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu.