Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Frešo dnes zaviedol tradíciu župných štvrtkov

 Približovanie kompetencií samosprávneho kraja jeho obyvateľom, regionálnej samospráve ako aj riešenie ich problémov priamo v danom území považuje predseda BSK za jednu z dôležitých úloh počas trvania svojho mandátu.

 

Z toho dôvodu dnes zaviedol tradíciu župných štvrtkov, v rámci ktorých bude navštevovať mestá, mestské časti a obce v Bratislavskom kraji. „Jeden deň v týždni sa budem snažiť byť čo najviac v regióne, čo nám umožní hlbšie poznanie problémov samotného kraja“, povedal Pavol Frešo, ktorý opätovne navštívi každú jednu obec v kraji.
Počas dnešného dňa navštívil župan BSK obce Doľany, Častá a Štefanová. V Doľanoch sa župan v prítomnosti starostu obce Ladislava Schmidta oboznámil s havarijným stavom kultúrnej pamiatky kostolíka sv. Leonarda z 13. Storočia a projektovým zámerom obnovy mestskej veže zo 16. storočia. Starosta zároveň informoval predsedu BSK o pripravovaných oslavách 200 výročia úmrtia národovca Juraja Fándlyho, ktoré sa uskutočnia v budúcom roku. Župan obci prisľúbil pomoc v rámci možností kraja, rovnako aj obci Štefanová pri obnove veže na kostole sv. Štefana kráľa. Starostka obce Ingrid Zemčíková informovala Pavla Freša o problémoch s tranzitnou dopravou nákladných automobilov, ktorá zaťažuje mikroregión Červený kameň.
V obci Častá navštívil predseda BSK miestnu základnú školu. Župan ocenil spoluprácu obce a školy ako aj úspešnosť školy v projektoch a aktívny prístup pedagógov v zavádzaní inovatívnych vzdelávacích prístupoch. Školu, na ktorej študuje 256 žiakov navštevujú aj deti z okolitých obcí. Starosta obce Stanislav Jablonovský požiadal BSK o pomoc pri oprave zatekajúcej strechy na škole.
Najbližší výjazd predsedu BSK bude v prvý májový týždeň smerovať na Záhorie.