Blindfriendly Pondelok 6. 4. 2020 | Meniny má Irena Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

FREŠO: Pri ropovode treba nájsť také riešenie, ktoré nezabrzdí územný plán

 Rokovanie s ministrom hospodárstva Tomášom Malatinským o ropovode, ktorý by mal viesť cez hlavné mesto, Bratislavská župa iniciovala, aby predišla tomu, že sa zabrzdí schválenie územného plánu.

 
„Pre nás je dôležité, že hľadáme spoločné riešenia a ja verím, že nájdeme také, aby územný plán Bratislavskej župy nebol ohrozený a zároveň sme tam nemuseli zanášať veci, o ktorých sme presvedčení, že sa tam nedajú dať bez poriadnej diskusie s verejnosťou,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
 
Ministerstvo hospodárstva vznieslo zásadnú pripomienku súvisiacu so zanesením ropovodu do pripravovaného územného plánu Bratislavského kraja. „Územný plán sa pripravoval rok a pol a pokiaľ by pripomienka bola akceptovaná, vrátili by sme sa o rok dozadu do prerokovávaní a nemohli by sme prijať územný plán, ktorý obsahuje iné veci, ktoré sú dôležité nielen pre Bratislavskú župu, ale aj pre celé Slovensko vrátane D4 či diaľničných napájačov,“ priblížil Pavol Frešo.
 
Minister Malatinský aj bratislavský župan navrhli riešenia, ktoré sa budú expertne prerokovávať, aby územný plán Bratislavskej župy mohol byť prijatý. Bratislavský župan sa má do dvoch týždňov s ministrom opäť, aby v rokovaniach pokračovali. Podľa Malatinského je ropovod do Rakúska strategickým projektom, v územnom pláne kraja by sa mal však spomínať len ako zámer.
Minister hospodárstva aj bratislavský župan sa zhodli na tom, že trasu ropovodu treba prerokovať so všetkými dotknutými subjektmi aj s občanmi. „Čo sa týka ropovodu, očakávame proaktívny prístup zo strany ministerstva hospodárstva aj zo strany Transpetrolu, aby sa ropovod začal aktívne komunikovať s verejnosťou, nakoľko je to veľmi citlivá stavba,“ dodal bratislavský župan.