Blindfriendly Streda 19. 2. 2020 | Meniny má Vlasta Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

G. Németh: Vedenie DSS Rača konalo v súlade so zákonom a vyjadrenia poslankyne Flašíkovej považujem za predvolebnú kampaň

Úrad BSK na základe zmeny legislatívy o poskytovaní sociálnych služieb pristúpil, tak ako všetky ostatné kraje, k zmene VZN týkajúceho sa poskytovania sociálnych služieb. VZN č. 39 z roku 2010 prešlo príslušnými komisiami, bolo schválené zastupiteľstvom a zaväzuje zariadenia sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK dodržiavať znenie tohto VZN. Podľa prijatého VZN funguje v rámci zariadení takmer 1700 klientov. Z týchto takmer 1700 klientov eviduje BSK 25 neplatičov, a to zo zariadenia DSS Rača.

 

Na základe hore uvedeného je preto DSS Rača povinné postupovať v súlade so zákonom. Vedenie DSS Rača preto v roku 2011 v zmysle zákona uzatvorilo zmluvu s právnickou spoločnosťou, ktorá DSS Rača zastupuje. Výber a zazmluvnenie právnickej spoločnosti je plne v kompetencii DSS Rača vzhľadom ku skutočnosti, že ide o samostatný právny subjekt. BSK má vedomosť, že v roku 2011 nebola v danej právnickej kancelárii zamestnaná p. Kolíková. Postup zariadenia DSS Rača pri vymáhaní nedoplatkov od neplatičov je rovnaký, ako v ostatných zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku.

Zastupiteľstvo BSK prijalo širokým konsenzom VZN č. 39 z roku 2010 týkajúce sa poplatkov v zariadeniach DSS. Väčšina poslancov za klub SMER-SD hlasovali za. Dokonca, BSK neeviduje žiadny pozmeňovací návrh a členovia komisie sociálnych vecí a zdravotníctva VZN č. 39 z roku 2010 jednohlasne odporučili schváliť. Je dôležité podotknúť, že poplatky za poskytované služby v zariadeniach DSS boli prijaté širokým konsenzom, samozrejme, aj s hlasmi väčšiny poslancov z poslaneckého klubu SMER-SD.

Pani bývalá vicežupanka Flašíková má 70% neúčasť na zastupiteľstvách. Okrem toho poslanci z poslaneckého klubu SMER-SD, ktorí boli na zastupiteľstve, hlasovali za a dokonca požadovali ponechať zvýšenú sadzbu v zmysle pôvodného VZN,“ povedala vicežupanka BSK Gabriella Németh.

DSS Rača opakovane ponúkla neplatičom množstvo náhradných riešení, no tí so žiadnym nesúhlasili a naďalej odmietajú platiť zákonom stanovené poplatky. Ešte raz pripomíname, že ide o 25 neplatičov z toho istého zariadenia, pričom tomuto VZN podlieha takmer 1700 klientov.

Keďže v čase, kedy sa VZN prijímalo, neboli podané žiadne pripomienky a ani námietky, berie vedenie BSK tvrdenia poslankyne Flašíkovej ako predvolebnú kampaň. Vedenie BSK je toho názoru, že ide o lživé tvrdenia, ktoré boli konfrontované faktami a podložené zákonnými postupmi. Vedenie BSK má za to, že tieto vyjadrenia sú iba pokračovaním predvolebnej kampane poslankyne Flašíkovej.