Blindfriendly Utorok 20. 8. 2019 | Meniny má Anabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Gymnázium v Pezinku oslavuje 60 rokov fungovania

Novodobá história školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja sa začala písať v roku 1953, keď vznikla jedenásťročná stredná škola so sídlom v Pezinku, neskôr premenovaná na strednú všeobecno-vzdelávaciu školu a potom na gymnázium.

 
„Veľmi si vážim prácu všetkých, ktorí ostali verní učiteľskej profesii aj napriek neľahkým podmienkam. Verím, že pre pedagógov sú zadosťučinením úspešní absolventi, ktorí sa do školy radi vracajú a hrdo sa k nej hlásia, absolventi, ktorí robia škole dobré meno,“ povedal predseda BSK Pavol Frešo.
Počas svojej histórie prešla škola mnohými zmenami – menil sa názov, sídlo, obsah vyučovania, až kým sa vyprofilovala do dnešnej podoby – na významnú a uznávanú vzdelávaciu inštitúciu. Gymnázium v Pezinku je školou s bohatou tradíciou, ale súčasne je to škola, ktorá svojim študentom ponúka modernú formu výučby.
Gymnázium ponúka osemročnú aj štvorročnú formu štúdia. Osemročné štúdium je zamerané na vyučovanie cudzích jazykov. Študenti majú možnosť vyberať si z anglického, nemeckého, francúzskeho, španielskeho a ruského jazyka. V štvorročnom štúdiu škola vyučuje podľa alternatívneho učebného plánu. To študentom prostredníctvom voliteľných predmetov umožňuje profilovať sa podľa svojich schopností a záujmov.