Blindfriendly  8. 12. 2019 | Meniny má Marína Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Holčekovi odhalili v Budmericiach pamätnú tabuľu

 V Budmericiach si počas víkendu pripomenuli 200. výročie narodenia svojho rodáka Juraja Holčeka, rímskokatolíckeho kňaza, národného buditeľa, spoluzakladateľa Matice slovenskej a spolku Tatrín. Pred rodným domom mu pri tejto príležitosti starosta Jozef Savkuliak a bratislavský župan Pavol Frešo odhalili pamätnú tabuľu.

 

Spomienková slávnosť sa začala svätou omšou, ktorú celebroval generálny vikár Bratislavskej arcidiecézy Mons. Ján Formánek. Po omši sa sprievod asi stovky veriacich presunul k pamätníku v strede obce, ktorý Jurajovi Holčekovi postavili Matičiari. Pri pamätníku položili vence a kvety predseda Matice slovenskej Marián Tkáč, ako aj zástupcovia miestnych odborov Matice v regióne. Sprievod budmeričanov sa následne presunul pred rodný dom, kde sa národný buditeľ v roku 1811 ako syn mlynára, narodil. Tam mu starosta Budmeríc Jozef Savkuliak a bratislavský župan Pavol Frešo odhalili pamätnú tabuľu.

Súčasťou slávnosti bola súťaž žiakov v prednese poézie a prózy pod názvom „Slovenčina moja, krásne ty zvuky máš“ súťažiacich z obcí na Slovensku a v Maďarsku, v ktorých Juraj Holček žil a pôsobil ako kňaz.

Juraj Holček sa narodil v Budmericiach 5. 4. 1811 ako syn miestneho mlynára. Študoval v Modre, Bratislave, Trnave, Komárne, filozofiu v Segedíne a teológiu v Trnave (1835). Dráhu rímskokatolíckeho duchovného začínal v roku 1835 ako administrátor v Slovákmi osídlenej obci Kostolec /Kesztolcz/ pri Ostrihome, kde zastupoval chorého farára. Potom sa dostal na faru v Majcichove, neskôr do Jablonice, kde zostal až do smrti svojho administrátora Jozefa Bélika dňa 10. januára 1837. Ako jablonický kaplán začal stavať prvú školu v tomto kraji, a tam vystupuje aj ako spoluzakladateľ hudobného dychového združenia, ktoré si dlhé roky potom uchovávalo svoju existenciu. Neskôr ho zase preložili za kaplána do Trstína k známemu Imrichovi Štvrteckému, ktorému básnik Ján Hollý venoval svoje dve ódy. V Trstíne sa zameriaval na výchovu mládeže, hľadal tiež nové slovenské talenty. V októbri 1843 vymenovali Holčeka za farára vo Veselom pri Piešťanoch (1843 – 1848). Odtiaľ prešiel do Dolného Ohaja (1848 – 1865). Na všetkých pôsobiskách popri svojej práci duchovného pomáhal nadaným študentom pri ďalšom vzdelávaní a ako ich mecén mal radosť, že z mnohých sa stali poprední odborníci v zvolených odboroch. Juraj Holček zomrel počas pôsobenia v Jasovej 4. mája 1869.