Blindfriendly  20. 5. 2018 | Meniny má Bernard Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe

Dnes sa v priestoroch bratislavskej Cvernovky konala šiesta konferencia Bratislavského samosprávneho kraja venovaná Dňom kultúrneho dedičstva 2015. Jej témou boli industriálne a technické pamiatky v regióne.

 
„Šiesty ročník našej konferencie poukázal na bohaté priemyselné dedičstvo, ktorým disponuje Bratislavský kraj a všetky jeho okresy“, povedal predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo
Zámerom konferencie „Industriálne a technické pamiatky a areály v Bratislavskej župe“ bolo poukázanie na industrializáciu Bratislavskej župy ako kultúrno-historického fenoménu, mapovanie priemyselného dedičstva v Bratislavskom kraji ako aj priemyselné dedičstvo ako premet pamiatkovej ochrany a obnovy. Jednou z tém bola aj samotná budova Cvernovky – Starej pradiarne. Okrem toho boli predstavené priemyselné a technické súčasti kultúrneho dedičstva všetkých okresov Bratislavského samosprávneho kraja.
Téme Obchodná a priemyselná komora v Bratislave a počiatky budovania moderného priemyslu v Bratislavskej župe sa venovalRadoslav Ragač zo Slovenského národného archívu, Priemyselné dedičstvo v okrese Malacky predstavila Zuzana Zvarová z Mestského ústavu ochrany pamiatok v Bratislave a Priemyselné dedičstvo v okrese Pezinok a Senec Katarína Haberlandová z Ústavu staviteľstva a architektúry SAV. Na záver predniesla Metodické aspekty obnovy objektov priemyselného dedičstva na vybraných príkladoch z Bratislavskej župy  Gabriela Habáňová z Krajského pamiatkového úradu Bratislava.
Na konferencii nechýbali ani zástupcovia Historického ústavu SAV, Krajského pamiatkového úradu Bratislava, Pamiatkového úradu SR, Výskumného a vývojového ústavu železníc a Ústavu manažmentu STU.
Spestrením konferencie boli sprievodné akcie. Prezentovali sa na nich vybrané projekty obnovy industriálnych objektov, na realizácii ktorých sa podieľala firma Baumit. Súčasťou bola aj výstava grafík na motívy industriálneho dedičstva, ktoré vznikli vďaka iniciatíve Čierne diery.