Blindfriendly Štvrtok 20. 2. 2020 | Meniny má Lívia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj

Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán pre Operačný program Bratislavský kraj v programovom období 2007 – 2013 Vám oznamuje, že v súvislosti s vyhlásením výziev na predkladanie žiadostí o NFP v rámci Operačného programu Bratislavský kraj organizuje dňa 28.5.2009 v Bratislave, v hoteli Devín, informačnú akciu s názvom "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj".

 

Podrobné informácie o informačnej akcii (program, záväzná prihláška, atď.) nájdete na informačnom portáli www.opbk.sk v sekcii Organizujeme. http://www.opbk.sk/sk/organizujeme/

Informačná akcia "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj" je náhradou za informačné akcie Riadiaceho orgánu pre OPBK, ktoré sa mali konať 12.5.2009 (Konferencia „Operačný program Bratislavský kraj – možnosti čerpania prostriedkov pre verejnú správu, rekapitulácia dosiahnutých výsledkov“, Konferencia „Operačný program Bratislavský kraj – možnosti čerpania prostriedkov pre súkromný sektor, rekapitulácia dosiahnutých výsledkov“) a 13.5.2009 (Workshop pre verejnú správu „Realizujme Operačný program Bratislavský kraj spoločne“, Workshop pre súkromný sektor „Realizujme Operačný program Bratislavský kraj spoločne“) v Bratislave, v hoteli Bôrik a boli zrušené.

Záujemcom, ktorí boli na zrušené informačné akcie prihlásení oznamujeme, že na informačnú akciu "Informačný deň Riadiaceho orgánu pre Operačný program Bratislavský kraj", ktorá sa bude konať 28.5.2009 v Bratislave, v hoteli Devín, je nutné sa v prípade záujmu opätovne prihlásiť.