Blindfriendly Utorok 12. 11. 2019 | Meniny má Svätopluk Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Iniciatíva BSK môže pomôcť obchvatu Bratislavy

V rámci projektu CETC, ktorý slúži severo-južnému spojeniu oblasti Baltika a Jadranského mora a ktorý by mohla Európska komisia schváliť asi v r. 2010 z príležitosti celkovej revízie Helsinských koridorov (TEN-T), by bolo možné čiastočne financovať z prostriedkov EÚ aj nultý obchvat Bratislavy.

 
Záujem BSK sa sústreďuje na také dopravné riešenia, ktoré sa bezprostredne dotýkajú jeho územia a priľahlých regiónov, ale dáva do súvisu aj vývoj multimodálnych koridorov v Strednej Európe s potrebami a perspektívami BSK, napr. s potrebou vybudovania nultého obchvatu Bratislavy (plánovaná diaľnica D4). Podmienkou pre BSK je preto realizácia trasy aj smerom na Rusovce a nie len na Viedeň - Graz (diverzifikácia trasy od Bratislavy smerom na juh). Pôvodná trasa návrhu CETC je podľa názoru BSK dokončením tunela Sitiny hotová. Chýba však pokračovanie pod Rusovcami v Maďarskej republike cestou M15 (rýchlostná cesta hotová v polovičnom profile) a ďalej smerom na Szombathely, Rédics a Varaždín.
 
V máji 2007 bola na pôde úradu BSK prijatá tzv. „Bratislavská deklarácia“, v ktorej dvanásť regiónov deklarovalo vôľu realizovať koridor CETC. Táto podpísaná deklarácia bola odovzdaná Európskemu parlamentu, Európskej komisii, europoslancom, príslušnej odbornej komisii EP, Vláde SR, predsedovi NR SR, poslancom NR SR a ministrovi MDPaT SR. Vplyvom aj tejto iniciatívy zosilneli aj iné návrhy, ako napr. staršia talianska iniciatíva „AB Landbridge“, ktorá počíta s tromi tzv. „banánmi“ a celkom nová nemecká iniciatíva „Scandria“.
V dňoch 12. – 13. júna sa v Bratislave uskutoční pravidelné zasadnutie riadiaceho výboru iniciatívy Stredoeurópskeho dopravného koridoru CETC (Central European Transport Corridor). Bratislavský samosprávny kraj je členom tejto iniciatívy od roku 2004. BSK chce osloviť Jumomoravský kraj, aby podporil iniciatívu CETC a dosiahnuť aj súhlas Riadiaceho výboru CETC s diverzifikovanou trasou Brno-Mikulov - Wien.
 
Iniciátormi zoskupenia CETC boli región Skane zo Švédska a tri západné vojvodstvá z Poľska. Za BSK je členom Riadiaceho výboru iniciatívy Alexander Rozin, poslanec BSK a predseda komisie dopravy, ako aj Gabriel Agárdy, poslanec a podpredseda BSK. Súčasťou iniciatívy je 12 regiónov - okrem BSK je to Trnavský samosprávny kraj (Slovensko), Královehradecký kraj (Česká republika), Varaždinska župa (Chorvátsko), Záhrebská župa (Chorvátsko), Župa Győr-Moson-Sopron (Maďarsko), Župa Vas (Maďarsko), Župa Zala (Maďarsko), Dolnosliezske vojvodstvo (Poľsko), Lubuské vojvodstvo (Poľsko), Západopomoranské vojvodstvo (Poľsko) a Región Skane (Švédsko).