Blindfriendly Sobota 18. 1. 2020 | Meniny má Bohdana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Internáty nie sú plne využité

Školské internáty, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja a ktoré majú slúžiť pre potreby ubytovania študentov jeho stredných škôl, sú v niektorých prípadoch využívané na päťdesiat percent. Poslanci BSK hľadajú také riešenia, ktoré by znamenali ich efektívnejšie využívanie.

 
Kritériami pri optimalizácii siete internátov budú efektivita, využiteľnosť kapacít, nákladovosť,  ale aj ich poloha. Do úvahy budú poslanci brať aj vývoj počtu žiakov na stredných školách. Ambíciou kraja je umožniť ubytovanie študentom stredných škôl, ktoré zriaďuje. Z viacerých dôvodov nie je vhodné spoločné ubytovanie stredoškolákov a povedzme robotníkov a ani to, že kraj má majetkovú zodpovednosť za tie kapacity, ktoré nevyužíva pre svojich študentov, nie je úplne v poriadku. Podľa analýzy, ktorú krajské zastupiteľstvo prerokovalo už v septembri t.r., už teraz nie sú niektoré objekty, ktoré boli projektované ako internáty, využité pre tento účel z dôvodov optimalizácie siete alebo nezáujmu žiakov o ubytovanie. Z pohľadu ďalšieho fungovania zostávajúcich internátov a ich prevádzky vnímajú poslanci v podstate dve možnosti – buď budú kapacity okrem študentov využívať aj iné subjekty, alebo voľné miesta nebudú obsadzované a kraj pristúpi k ich optimalizácii ich zlúčením resp. zrušením. V prvom rade bude kraj samozrejme zvažovať ich možné využitie pre iné oblasti svojho pôsobenia (napr. pre sociálne služby).
 
Bratislavský samosprávny kraj má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 17 internátov (domovov mládeže) s celkovou kapacitou 3 022 lôžok. K 30. septembru 2008 je počet ubytovaných 2 378, z tohto je 1 566 študentov stredných škôl, zriadených krajom, 1 819 je žiakov vo veku 15 – 18 rokov. Iných ubytovaných je 559.