Blindfriendly Sobota 4. 4. 2020 | Meniny má Izidor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Keď všimnúť si znamená pomôcť...

Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR realizuje on-line internetovú súťaž fotografií zachytávajúcich prekážky každodenného života ľudí so zdravotným postihnutím. Fotografická súťaž Bariéry 2009 je podujatím, ktorého cieľom je zhromaždiť a prezentovať fotografie prekážok a nástrah, s ktorými sa stretávajú nielen ľudia so zdravotným postihnutím, ale aj starší ľudia a rodičia s kočíkmi. Súťaž prebieha od júna do novembra s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

 
Súťaž fotografií zobrazujúcich bariéry ľudí so zdravotným postihnutím je po skúsenostiach z minulého roka, dobrým spôsobom ako rozvíjať vo verejnosti schopnosť „vidieť“ očami hendikepovaných spoluobčanov. 
 
O bariérach nemusíme hovoriť len v súvislosti s ľuďmi so zdravotným postihnutím, ktorí majú problémy s pohybovaním sa alebo orientáciou v priestore či už z dôvodu, že dobre nevidia, nepočujú, alebo sú pre nich informácie nejasné a zle viditeľné. Bariéry sa týkajú takmer každého. Každý z nás raz zostarne a ubudnú mu sily. Možno bude potrebovať barlu, načúvací prístroj, dioptrické okuliare alebo inú pomôcku. Pre mladých ľudí je zrejme reálnejšia predstava pohybovania sa s detským kočíkom cez prekážky ako sú schody, šikmé rampy, úzke prechody a iné. Bariéry sa stali symbolom nielen pre fyzické prekážky. Bariérami, ktoré si ani neuvedomujeme, sú pre mnohých často krát aj posmech, predsudky a odmietanie.  Aj toto sú podoby bariér, ktoré neumožňujú ľuďom so zdravotným postihnutím rovnaký prístup k všetkým oblastiam života.
 
Fotografická súťaž je určená pre každého, kto sa chce pozrieť na okolie očami človeka so zdravotným postihnutím. Cieľom súťaže je „zviditeľniť“ každodenné prekážky, ktoré sú pre zdravé oči nepostrehnuteľné, ako aj upozorniť na pretrvávajúce nedostatky mestských komunikácií a nevyhovujúce spôsoby odstraňovania bariér. Často sú totiž riešené v duchu hesla „o nás bez nás“.
  
Súťaž prebieha na internetovej stránke www.nrozp-bariery.sk od 22. júna 2009 do 31. októbra 2009. Do súťaže sa môže prihlásiť ktokoľvek, kto chce poukázať na bariéry ľudí so zdravotnom postihnutí nachádzajúce sa v jeho okolí. Súťažiaci sa môžu zapojiť zaslaním fotografie s krátkym komentárom v rozsahu 250 znakov na mailovú adresu foto@nrozp-bariery.sk. Podporiť súťažiace fotografie môže ktokoľvek pridaním svojho hlasu na internetovej stránke, na ktorej budú fotografie uverejnené. Fotografie, ktoré získajú najviac hlasov budú ocenené a verejne vystavené v novembri, mesiaci fotografií. Najlepšie fotografie budú vydané v brožúrke a distribuované hlavne pre tých, ktorí sú najviac kompetentní pri odstraňovaní bariér.
 
Zdroj: Tlačová správa NROZP
 
Viac informácií:
Anna Reháková, riaditeľka NROZP v SR
 Michaela Hirčková, projektová manažérka NROZP v SR
 Vajnorská 1, 83104 Bratislava
Tel/Fax: (02) 50240303