Blindfriendly Utorok 20. 8. 2019 | Meniny má Anabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Klientom DSS Integra skvalitní život nový prístroj

 Magnetoterapeutický prístroj Biomag, ktorý je oddnes v Integre, pomôže najmä ležiacim klientom. Prístroj domovu sociálnych služieb darovala Slovenská nadácia Sylvie Gašparovičovej.

 
„Boli sme úspešní v projekte, o ktorý požiadala riaditeľka Domova sociálnych služieb Integra. Záleží nám na tom, aby sociálne služby, ktoré poskytujeme, boli na vysokej úrovni. Aj týmto spôsobom sa snažíme vylepšovať poskytovanie služieb v zariadeniach v pôsobnosti Bratislavskej župy,“ povedala podpredsedníčka BSK Gabriella Németh.
 
Som veľmi rada, že prostredníctvom tohto prístroja sa obyvateľom domova skvalitní ich rehabilitačný proces a aspoň takto im pomôžeme zmierniť ich neľahký osud,“ povedala prvá dáma SR Silvia Gašparovičová.
 
Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých Integra v Bratislave s detašovaným pracoviskom v Senci je v zriaďovateľskej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja. Zariadenie poskytuje kvalitnú odbornú pomoc a komplexnú starostlivosť o viacnásobne ťažko postihnuté deti.
 
Integra poskytuje starostlivosť 38 imobilným klientom s ťažkým mentálnym a telesným postihnutím a v mnohých prípadoch aj so zmyslovým handicapom v dennom, týždennom a celoročnom pobyte a 12 klientom s kombinovaným ťažkým zdravotným postihnutím v detašovanom pracovisku v Senci. Špeciálnu a komplexnú starostlivosť o klientov zabezpečujú psychológ, liečebný pedagóg, sociálni terapeuti, zdravotníci či rehabilitační zamestnanci. Vďaka  inovatívnym prístupom s využitím prvkov arteterapie , muzikoterapie, dramatoterapie, pohybovej terapie a canisterapie stúpa kvalita života postihnutých obyvateľov domova.

Slovenská nadácia Silvie Gašparovičovej – Vzdelanie a zdravie pre všetkých v rámci dlhodobého projektu Pomoc zdravotne hendikepovaným deťom v školských zariadeniach a pri rehabilitačných činnostiach pomáha vecnými darmi špeciálnym školám a zariadeniam so zdravotne hendikepovanými deťmi.