Blindfriendly Piatok 19. 7. 2019 | Meniny má Dušana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Komisia pre posúdenie financovania LSPP a ÚPS bude mať 11 členov

 Prvé zasadnutie komisie, ktorá bude posudzovať najvhodnejší model financovania prvej pomoci a pohotovosti v NsP Malacky, bude v septembri.

 
„Voľby do BSK sú ideálnou príležitosťou otvoriť aj tému financovanie zdravotnej starostlivosti na úrovni samosprávnych krajov. To bol dôvod, prečo sme do komisie prizvali aj zástupcov stavovských organizácií a odborníkov v oblasti zdravotníctva a aj formou odborného kolokvia dospeli k riešeniam,“ povedal bratislavský župan Pavol Frešo.
 
Do komisie, ktorú navrhol Pavol Frešo  prijali pozvanie všetky poslanecké kluby v BSK okrem strany SMER. Medzi 11 členmi bude mať zastúpenie HPI, INEKO, Asociácie nemocníc Slovenska Regionálna lekárska komora Bratislava, Komora sestier, primátor Malaciek, predseda Združenia miest a obcí Záhorskej oblasti.„Verím, že sa podarí na takejto úrovni prijať riešenie, ktoré zabezpečí finančne udržateľný model zabezpečenia prvej pomoci a pohotovosti v NsP Malacky, o ktorom rozhodne nové Zastupiteľstvo BSK,“ uviedol Pavol Frešo.
 
Odborné Kolokvium má posúdiť financovanie zdravotnej starostlivosti Zdravotnými poisťovňami v nemocniciach, ekonomicky primerané náklady pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a činností súvisiacimi s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ako aj vytváranie strát pri týchto činnostiach a možnosťami ich financovania. Kolokvium sa bude ďalej zaoberať možnosťami viaczdrojového financovania nemocníc v pôsobností samosprávnych krajov tak, ako je to bežné v iných štátoch Európskej Únie.
 
Nemocnica v Malackách poskytuje zdravotnú starostlivosť pre veľkú časť Záhoria, ale aj okrajových častí Bratislavy, ročne ošetrí 180-tis. pacientov a je spádová oblasť pre 80- a 100-tis. ľudí. Okrem toho sa podarilo zvýšiť výkony, kým v roku 2004 to bolo na úrovni 260-tisíc eur mesačne,  v súčasnosti je to na úrovni 800 tisíc eur mesačne.