Blindfriendly Pondelok 9. 12. 2019 | Meniny má Izabela Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Komuniké zo zasadnutia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja zo dňa 27. novembra 2007


 
Zastupiteľstvo Bratislavského samosprávneho kraja
  • zobralo na vedomie, že na základe hlasovania zvolilo Ing. Štefana Marušáka za hlavného kontrolóra Bratislavského samosprávneho kraja,
  • schválilo transformáciu SOU stavebného, Ružinovská 1, Bratislava zmenou zriaďovateľa, na základe dohody medzi Bratislavským samosprávnym krajom a BHinvest s.r.o. a predaj areálu SOU stavebného, Ružinovská 1, Bratislava spoločnosti BHivest sr.o., Kupeckého 5, 821 08 Bratislava za kúpnu cenu 191 300 tis. Sk.