Blindfriendly Streda 26. 2. 2020 | Meniny má Viktor Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Koncepcia Bratislavskej integrovanej dopravy nadobúda reálnu podobu

Zatraktívniť verejnú hromadnú dopravu v konkurencii s individuálnou automobilovou dopravou je základným motívom vzniku integrovaného dopravného systému. Jej cieľom je optimalizácia dopravy v čase i priestore. Koncepciu Bratislavskej integrovanej dopravy dnes schválili poslanci na rokovaní Zastupiteľstva BSK.

 
V súlade so schváleným postupom v rozvoji integrovaného dopravného systému na území BSK vznikla v júli 2005 obchodná spoločnosť Bratislavská integrovaná doprava s.r.o. so 65-percentnou majetkovou účasťou BSK a 35-percentnou majetkovou účasťou hlavného mesta SR Bratislavy. Táto spoločnosť už realizovala niekoľko pilotných projektov. Prvým z nich je Prvá experimentálna etapa BID, spočívajúca v možnosti využívať vlaky Železničnej spoločnosti Slovensko a.s. v ľubovoľnom smere a autobusy SAD Bratislava a.s. v smere na Záhorie. Ďalším z pilotných projektov je prevádzka železničnej trate 113 Zohor - Záhorská Ves a Linka 155 (ŽST Východné – ŽST Predmestie). Tieto pilotné projekty sa stretli s mimoriadnym úspechom, o čom svedčí napríklad nárast počtu cestujúcich využívajúcich prvú etapu BID vo forme experimentu z 882 tis. v roku 2001 až na 1,510 tis. v roku 2006.
 
Realizácia integrovaného dopravného systému BSK by mala zo sebou priniesť výhody tak cestujúcim, ako aj dopravcom či objednávateľom dopravy. V prvej etape zavedenia integrovaného dopravného systému sa uvažuje s tromi existujúcimi dopravcami – Dopravný podnik Bratislava a.s., Železničná spoločnosť Slovensko a.s. a Slovenská autobusová doprava Bratislava a.s.., neskôr sa počíta s výberom dopravcov na základe verejnej súťaže pre jednotlivé zväzky liniek.
 
Koncepcia IDS BSK predpokladá rozdelenie územia BSK do zón, jednotné označovanie liniek, optimalizáciu liniek a grafikonov v regióne a podobne.
 
Ako to bude vyzerať v praxi ? Cestujúci na celú cestu, po vyhľadaní začiatku a cieľa svojej cesty a spočítaní zón, cez ktoré pri svojej ceste prejde, použije jeden cestovný doklad, ktorý si označí len pred nástupom do prvého vozidla. Bude pritom môcť prestupovať a kombinovať dopravné prostriedky podľa svojho uváženia. Samozrejme bude mať možnosť kúpiť si aj predplatný cestovný lístok.
 
Koncepcia BID bude predmetom rokovania Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy vo štvrtok 26. apríla. O potrebe a dôležitosti spoločného postupu v tejto otázke rokovali minulý týždeň aj predseda BSK Vladimír Bajan s primátorom Bratislavy Andrejom Ďurkovským.
Počiatočné etapy realizácie integrovaného dopravného systému, spočívajúce v technickej a organizačnej príprave systému, by sa mohli začať realizovať už v marci 2008.