Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj a mimovládky ponúkajú migrantom pomoc, chýba však informovanosť od štátu

Nedostatočná informovanosť zo strany štátu o situácii s migrantmi, zavedenie kvót, krízová intervencia a otázka humanitárnej pomoci utečencom boli hlavné témy, o ktorých dnes hovorili predstavitelia Bratislavského kraja so zástupcami samospráv a mimovládnych organizácií.

 
Začiatkom budúceho týždňa by mala Európska komisia rozhodnúť o zavedení kvót pre prijímanie utečencov, ktoré sa dotknú aj Slovenska. Je mnoho vecí, ktoré dnes nevieme. To sú spomínané kvóty, nevieme, či nám ich Európska komisia v pondelok schváli a v akom rozsahu. Ak situácia nastane, tak chceme byť pripravení z úrovne Bratislavského samosprávneho kraja, aby sme k tomuto problému vedeli reálne pristúpiť,“ uviedol Peter Húska z BSK. Aj to bol dôvod, prečo župa na stretnutie prizvala zástupcov mimovládnych organizácií a samospráv. Stretnutia sa zúčastnili starostka Čunova Gabriela Ferenčáková, zástupca petržalského starostu Michal Radosa, Barbora Mešová z Ligy pre ľudské práva a Eva Lysičanová zo Slovenskej humanitnej rady.
„Prvá dôležitá je vzájomná informovanosť, tu pociťujeme deficit, lebo zatiaľ nevieme, aký počet migrantov môže prísť, kam môžu prísť a kde budú umiestňovaní. Ak sa vyskytne situácia, že to bude aj na území Bratislavského kraja, tak chceme byť na to pripravení. Ťažisko bude spočívať na štáte. My sme schopní pomôcť v oblasti krízovej intervencie a keď bude jasné, akú materiálnu pomoc budú utečenci potrebovať, tak vieme na nej participovať aj s obchodnými reťazcami, s ktorými vedieme zatiaľ neoficiálne rokovania,“ zdôraznil Peter Húska z BSK. Župa vie poskytnúť aj skladové priestory.
 
„Veľmi oceňujeme túto iniciatívu Bratislavského samosprávneho kraja, že sa začal aktívne zapájať do tejto diskusie a pripravovať na to, akým spôsobom môže utečencom pomôcť. Už dnes sme prebrali niektoré konkrétne otázky. Bratislavský kraj pre tých utečencov, ktorí sa na území Slovenska rozhodnú zostať, ale aj pre tých, ktorí tu žijú, je z toho slovenského prostredia najatraktívnejší, pretože je najviac pripravený ponúknuť pracovné príležitosti,“ povedala Barbora Mešová z Ligy pre ľudské práva. Iniciatíve župy sa teší a verí, že z toho vznikne dobrá a koordinovaná spolupráca. Zároveň dodala, že mimovládky spolu s Výzvou k ľudskosti začali organizovať a koordinovať materiálnu pomoc.
 
„Vítame túto iniciatívu a sme pripravení poskytnúť všetky svoje vedomosti a skúsenosti z uplynulých rokov s prácou s touto cieľovou skupinou všetkým zainteresovaným subjektom, ktorí chcú pomáhať a priniesť čo najlepšie prostredie pre ľudí, ktorí sa rozhodnú k nám prísť a u nás zostať,“ doplnila Eva Lysičanová zo Slovenskej humanitnej rady.