Blindfriendly Utorok 15. 10. 2019 | Meniny má Terézia Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj chce pomôcť ľuďom s mentálnym postihnutím

Bratislavský samosprávny kraj hľadá partnera, neziskovú organizáciu či občianske združenie, ktorý by v domove sociálnych služieb zabezpečil celoročný pobyt ťažko mentálne postihnutým občanom.

 
Zabezpečenie tejto sociálnej služby BSK hľadá pre dvoch mentálne postihnutých klientov s psychiatrickou diagnózou a autizmom. S jej začiatkom počíta od 15. júla t.r. Kraj disponuje zrekonštruovanými priestormi v MČ Petržalka na Osuského ulici č.8, ktoré sú prispôsobené na poskytovanie danej služby. Tie prenajme poskytovateľovi za symbolickú jednu korunu na rok. BSK tiež uhradí náklady za poskytovanie sociálnej služby.
 
V tejto súvislosti kraj vyhlásil výzvu pre neziskové organizácie a občianske združenia, ktoré musia spĺňať nasledovné kvalifikačné predpoklady:
-          diplomová sestra v odbore psychiatria – koordinátor poskytovania opatrovateľskej a ošetrovateľskej služby;
-          opatrovateľky s pracovnými zručnosťami v oblasti psychiatrie.
Termín jej uzavretia je 20. júna 2008.
 
Bližšie informácie:
Iveta Chrenková
sekretariát riaditeľky odboru sociálnych služieb a zdravotníctva
02/ 48 26 49 00
www.bratislavskykraj.sk