Blindfriendly  16. 2. 2020 | Meniny má Ida Liana Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj chce zmapovať stav kardio-metabolického zdravia stredoškolákov

 Počas návštevy Strednej zdravotníckej školy na Záhradníckej ulici v Bratislave, ktorá je v pôsobnosti kraja, informovali župan Pavol Frešo a lekár samosprávneho kraja Valerián Potičný o pripravovanom projekte monitoringu zdravia stredoškolskej mládeže.

 

Na základe informácii o zhoršujúcej sa úrovne kardio-metabolického zdravia detí základných škôl chce vedenie Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva (RUVZ) ponúknuť žiakom stredných škôl možnosť preventívnych vyšetrení. Projekt sa bude týkať viac ako 20-tisíc stredoškolákov, ktorí študujú na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK. Dobrovoľné preventívne prehliadky sa podľa lekára kraja Valeriána Potičného sústredia najmä na civilizačné ochorenia, medzi ktoré patria aj obezita a cukrovka. „Cieľom je zachytiť vážnejšie choroby u mládeže už v zárodku a hneď ich poslať k špecialistovi. Chceme tak vydať veľmi silný aj jasný impulz žiakom, že má zmysel starať sa o svoje zdravie,“ povedal župan Pavol Frešo počas návštevy zdravotníckej školy. Tento model podľa neho predpokladá vysokú odbornosť preventívnych prehliadok, zabezpečenie ochrany osobných údajov a tiež v sebe obsahuje aj isté asistentské možnosti pre žiakov stredných zdravotníckych škôl na týchto prehliadkach.

Z výsledkov by mohli podľa župana Freša vyplynúť určité preventívne kroky v oblasti školstva a športu, ktoré by sa dali zaviesť v rámci vyučovacieho procesu. „Verím, že ďalšie merania budú potom ďaleko pozitívnejšie,“ doplnil.