Blindfriendly Piatok 26. 4. 2019 | Meniny má Jaroslava Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Kraj chce zrekonštruovať synagógu v Senci z nórskych fondov, čaká na zverejnenie výzvy

 Synagóga je národnou kultúrnou pamiatkou, v ktorej má vzniknúť regionálna galéria. Jej súčasťou by mala byť aj stála expozícia židovskej kultúry, ktorá bude slúžiť aj na kultúrno-spoločenské účely

 
Bratislavská župa chce získať peniaze na komplexnú obnovu seneckej synagógy z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru. Investičný zámer by mohli zrealizovať v období rokov 2014/2015 v závislosti od časového harmonogramu vyhlásenia výziev na predkladanie žiadostí o NFP a po odsúhlasení projektového zámeru Zastupiteľstvom BSK. „Na jeseň očakávame výzvu zo strany nórskych fondov, aby sme predložili projekt,“ priblížil župan Pavol Frešo počas prehliadky synagógy, ktorú navštívil aj s podpredsedníčkou BSK Gabriellou Németh v rámci župného štvrtka. „Predpokladané náklady na obnovu synagógy sa odhadujú na 1,8 mil. €, očakávame, že súťažou túto sumu znížime,“ doplnil župan.
 
„Bratislavská župa má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti sedem kultúrnych zariadení, ale ani jedno na území seneckého okresu. Preto sme považovali za potrebné rozšíriť naše kultúrne aktivity aj do tejto oblasti,“ uviedla Gabriella Németh. Synagóga je už majetkom Bratislavského kraja. Župa ju nielen opraví, ale vybuduje aj nový infopavilón, ktorý bude zároveň technickým zázemím galérie, a upraví areál synagógy. Synagóga bude slúžiť nielen Senčanom ale aj obyvateľom zo širokého okolia. Bude mať dve poschodia, vchod bude aj zboku, bude tu aj bezbariérový výťah. Na poschodí bude stála expozícia pre výtvarníkov a vonku park pre matky s deťmi.
 
Odkúpenie synagógy za účelom zriadenia regionálnej galérie a stálej expozície židovskej kultúry schválili krajskí poslanci koncom októbra 2012. Obnovená synagóga a novopostavený infopavilón bude slúžiť nielen mestu Senec, ale aj celému Podunajsku a Bratislavskému kraju.
 
Senecká synagóga spolu s projektom Stratené mesto realizovaným s podporou Bratislavského kraja, Múzeom židovskej kultúry a bratislavským Židovským komunitným múzeom v synagóge na Heydukovej ulici v Bratislave priblíži duchovnú a hmotnú kultúru, holokaust, predmety každodenného života židovskej náboženskej menšiny na Slovensku a doplní tak ponuku zaujímavostí z oblasti židovského kultúrneho dedičstva.
Židovská synagóga v Senci bola postavená v roku 1825 a v roku 1904 ju zrenovovali do súčasnej podoby v secesnom slohu s orientálnymi prvkami. Ako jediná v okolí slúžila židovskej komunite žijúcej v meste. Synagóga svojmu účelu slúžila do roku 1948. Od roku 1953 sa využívala ako sýpka, neskôr ako sklad chemikálií a v zime vianočných stromčekov. V súčasnosti je uzavretá, v zdevastovanom stave a vyžaduje si komplexnú obnovu.
 
V rámci župného štvrtka navštívili župan Pavol Frešo a vicežupanka Gabriella Németh aj obec Reca, kde kraj prostredníctvom dotácii prispel na rekonštrukciu kostola, a obec Hrubý Šúr, kde podporil obnovu základnej školy.